Suksess-prosjektet IPS videreføres

Suksess-prosjektet IPS videreføres

Publisert: 24. november 2016.   Endret: 16. september 2020

Pilotprosjektet Individuell jobbstøtte (IPS), der mennesker med alvorlige psykiske lidelser kommer ut i ordinært lønnet arbeid samtidig som de får behandling, videreføres etter forsøksperioden som utløper i 2016.

Kristin Vold Hjerpås

-Stortingsvedtaket er tydelig på at ordningen skal videreføres. Nå blir det enklere å sette trykk på det å implementere IPS på varig basis og i større skala, sier prosjektleder for IPS i NAV, Kristin Vold Hjerpås. FOTO: Privat.

-Stortingsvedtaket er tydelig...
NAPHA-rådgiver Stian Reinertsen gleder seg til se å resultatene for seks av de norske IPS-prosjektene, som kommer 5. desember.
Individuell Jobbstøtte (IPS)
  • Samarbeid mellom NAV, spesialisthelsetjenesten og kommunene for å hjelpe mennesker med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer ut i ordinært arbeid.
  • Kjent under forkortelsen IPS etter det engelske opphavsnavnet Individual Placement and Support. Heter Individuell Jobbstøtte på norsk.
  • Tilbudet finnes 25 steder i Norge, gjennom en forsøksperiode som avsluttes i 2016.
  • Stortinget vedtok nylig å videreføre Individuell Jobbstøtte.

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen