Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre

Erfaringer med selvhjelp og hjelpsomme andre

Forskning / Publisert: 09. mars 2017.   Endret: 09. mars 2017

Når man skal hjelpe folk som strever, er det viktig å ha fokus på deres egne selvhjelpesstrategier og faktorer i omgivelsene, ifølge et aktuelt forskningsprosjekt fra et DPS i Helse Fonna.

artikkel recovery DPS2

VIKTIGE FUNN: Forskerne påpeker at DPS i større grad må være bevisst sin rolle som pådriver og koordinator av tiltak som gjelder utdanning, jobb, familiære- og sosiale utfordringer. Også i tilfeller der NAV eller kommunehelsetjenesten formelt har et hovedansvar for disse tiltakene. (Ill.foto: www.colourbox.com)

VIKTIGE FUNN: Forskerne p&ari...
Aktuell forskning om hvordan man best mulig kan hjelpe pasienter ved et DPS, fra Helse Fonna

Forskningsresultatene er beskrevet i vitenskapelige publikasjoner:

  1. Biringer, E., Sundfør, B., Davidson, L., Hartveit, M., & Borg, M. (2015). Life on a waiting list: How do people experience and cope with delayed access to a community mental health center? Scandinavian Psychologist, 2, e6. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.2.e6
  2. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Ruud T, Borg M. (2016). Experiences of support in working toward personal recovery goals: a collaborative, qualitative study. BMC PSYCHIATRY. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1133-x
  3. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Lier HØ, Borg M. (2016) Service users’ expectations of treatment and support at the Community Mental Health Centre in their recovery. SCAND J CARING SCI online publication Aug. 3.  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/scs.12364/abstract;jsessionid=11827B9DA8AC7A7322B9C6D8910CD9C0.f04t04
  4. Biringer E, Davidson L, Sundfør B, Lier HØ, Borg M.(2016). Coping with mental health issues: subjective experiences of self-help and helful contextual factors at the start of mental health treatment. JOURNAL OF MENTAL HEALTH  25(1), pp. 23-27. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/09638237.2015.1078883

Omtalen er skrevet i samarbeid med originalforfatterne.

 

Mer om

recovery selvhjelp forskningsrapporter forskning vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen