Publisert: 28. april 2017.   Endret: 28. april 2017
Veiarbeider

Hovedforskjellen mellom IPS og tradisjonelle tiltak er at man i IPS kommer raskt ut i ordinær jobb, og får hjelp mens man jobber, til forskjell fra at man først skal bli frisk og deretter jobbe. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Dobbelt så mange i jobb med IPS

Dobbelt så mange i jobb med IPS

Sammenlignet med mer tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak ser IPS ut til å få over dobbelt så mange personer med psykiske helseproblemer ut i arbeid.

-IPS-deltakerne ser dessuten ut til å være lenger i arbeid og de tjener mer, sier forsker Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

38 studier oppsummert

Sammen med flere forskere har hun gått gjennom i alt 38 internasjonale studier. 29 av disse handlet om IPS, som retter seg mot mennesker med psykiske helseproblemer.

Hovedforskjellen mellom IPS og tradisjonelle tiltak er at man i IPS kommer raskt ut i ordinær jobb, og får hjelp mens man jobber, til forskjell fra at man først skal bli frisk og deretter jobbe.

-Det ser ikke ut til at IPS-deltakerne opplever å få bedre psykisk helse eller at de har færre innleggelser på psykiatrisk avdeling i løpet av prosjektperioden som var på seks måneder til fem år, sier Nøkleby imidlertid.

Overførbart til Norge

Analysene viste at IPS gir gode resultater, på tvers av studienes geografiske og kulturelle sammenheng og type kontrolltiltak.

-Dette bidrar til at vi vurderer resultatene som overførbare til norske forhold, sier Nøkleby.

FHI-forsker Heid Nøkleby.

Kommenter:

Mer om

nyheter ips arbeid.og.psykisk.helse forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen