Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 20

Siste nytt

Rigmor Galtung trist/glad
Når pårørende blir utslitte Blogg. Min mor holdt på å bli alvorlig syk selv av omsorgsbelastningen første gang jeg ble psykisk syk. Helsevesenet må gjøre mer for pårørende.
gdanskworkers
20 000 skritt med omsorg Hjemløse. -Det er innblikket vi får i livene til de vi hjelper, som er det aller beste med denne jobben. Historiene deres.
2456523 ung
-Vi når dem som ikke har oppsøkt hjelp tidligere Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp, også for de unge: -Gjennom verktøy for å håndtere vanskelige tanker og følelser, kan en bli sin egen terapeut.
Snekker
32 millioner til IPS og Jobbmestrende oppfølging Søk tilskudd. Frem til 31. mai kan kommuner og helseforetak søke midler til Individuell jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging.
6944061 vegg
Behov for mer forskning på bostedsløse i Norge Nyhet. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge. Av disse mangler rundt 6200 et fast sted å bo.