Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23 og 24

Siste nytt

Arnstein Mykletun
Ønsker å tilby IPS i hele Nord-Norge -Vi håper at i løpet av fem år vil Individuell Jobbstøtte (IPS) tilbys til alle med alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge som ønsker det, sier professor Arnstein Mykletun.
020 (3041 x 1958)
Einaste erfaringsmedarbeidar i Sogn og Fjordane Erfaringskompetansen har styrka dei kommunale rus- og psykiske helsetenestene i Luster kommune.
Kompetansesenterforum Vest
Vil gjøre jungelen av sentre oversiktlig NAPHA og fem kompetansesentre innen psykisk helse og rus på Vestlandet går sammen om å møte kommunenes behov.
Tor Levin Hofgaard
Psykolog i alle kommuner innen 2020 Stortinget vedtok 8. juni at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse.
Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak
Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging Botilbud for personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer i 11 kommuner i Norge er med i en nasjonal kartlegging fra NAPHA og KBT Midt-Norge. Rapporten beskriver hvordan ansatte og beboere opplever situasjoner der ansatte potensielt griper inn i beboernes privatliv og rett til å bestemme over eget liv.
Forfattere av RIT-kartlegging NAPHA/KBT Midt-Norge
Retten til å bestemme over eget liv NAPHA og KBT Midt-Norge har kartlagt ansattes bruk av tiltak som kan gripe inn i beboernes rett til selvbestemmelse og privatliv i kommunale botilbud innen psykisk helse og rus. Ny rapport!
25755337 unge
Kraftig reduksjon i antall bostedsløse -Hardt arbeid og solid innsats gir nå resultater. Housing First er en av satsingene som bidrar til færre bostedsløse, sa forsker Evelyn Dyb på en boligsosial konferanse som fant sted i Oslo i dag.