Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 23 og 24

Siste nytt

Arnstein Mykletun
Ønsker å tilby IPS i hele Nord-Norge -Vi håper at i løpet av fem år vil Individuell Jobbstøtte (IPS) tilbys til alle med alvorlige psykiske lidelser i Nord-Norge som ønsker det.
020 (3041 x 1958)
Einaste erfaringsmedarbeidar i Sogn og Fjordane Erfaringskompetansen har styrka dei kommunale rus- og psykiske helsetenestene i Luster kommune.
Kompetansesenterforum Vest
Vil gjøre jungelen av sentre oversiktlig NAPHA og fem kompetansesentre innen psykisk helse og rus på Vestlandet går sammen om å møte kommunenes behov.
Tor Levin Hofgaard
Psykolog i alle kommuner innen 2020 Nyhet. Stortinget vedtok 8. juni at alle norske kommuner innen 2020 skal tilby psykologkompetanse.
Bla på skjerm i rapporten Rettighetsinngripende tiltak
Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud - en nasjonal kartlegging Ny rapport!. Ansatte må navigere i gråsonene mellom lovverk og veie selvbestemmelse opp mot forsvarlig helsehjelp
Forfattere av RIT-kartlegging NAPHA/KBT Midt-Norge
Retten til å bestemme over eget liv Retten til å bestemme selv. Ny rapport fra NAPHA! Rettighetsinngripende tiltak i botilbud innen psykisk helse og rus.
25755337 unge
Kraftig reduksjon i antall bostedsløse Nyhet. Samlivsbrudd og familiekonflikter er noen av årsakene til at folk blir hjemløse. Helt nye tall viser at mange har blitt hjulpet de siste åra