Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 38

Siste nytt

Trist dame som sitter i trapp
Støttende nettverk betyr mye etter seksuelle overgrep -Støtte og aksept fra de nærmeste gir overgrepsutsatte mindre psykiske problemer i ettertid, sier forsker Lene Østby.
1992056 vogn
Hjelper man annerledes nå enn før? Smak på begrepet recovery- og feedbackorientert tjeneste. Innebærer dette en ny type hjelp? Eller er det bare begrepet som er nytt?
F.v. Inger Karin Nerheim, Tor Helge Tjelta og Audun Pedersen
Vil påvirke politisk for mer recovery -Et skifte til en recovery- og lokalsamfunnsbasert psykisk helsetjeneste krever at faglig utvikling går hånd i hånd med politisk påvirkning, mener universitetslektor Mark Hopfenbeck.
red.huset
Familiehuset Villa Adler, et dialogens hus Mange steder fokuserer hjelpeapparatet mest på individ. I Familiehuset Villa Adler jobber psykologene og samarbeidspartnerne deres ut fra et familie- og nettverksperspektiv.