Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 4

Siste nytt

Anne-Grethe Terjesen
10802796 folkehelse
29 millioner til folkehelsearbeid Nyhet. Fem søkere fikk midler i fjor, hvem blir det denne gangen? Frist for å søke er 1. mars.
Erna Solberg besøker Meny Tårnåsen i Oppegård
45 millioner til Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging Flere med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer skal få bistand til å komme i arbeid mens de er i behandling.
Torbjørn Mohn-Haugen
Over 40 erfaringskonsulenter i Oslo Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum mener vekst i ansatte med egenerfaring i psykisk helsetjenestene gir innovasjon og holdningsendring.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

artikkel recovery samhandling
Samhandling undersøkt i ny studie - hva er viktig for recovery? Forskning. En nylig publisert studie av brukeres erfaringer med tjenestetilbud, gir innsikt om hvordan manglende samhandling kan hindre recovery.
3243839 bil
Annenrangs pasient Blogg. -Jeg feirer å ha fått førerkort, arbeid og at jeg er tilbake til samfunnet med samme spilleregler som alle. Samtidig kommer sorgen.
17774423 musikk
Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker Musikkterapi. Musikkterapi kan gi sosiale forpliktelser, som forebygger isolasjon og gir tilhørighet. Bedret selvfølelse og selvtillit er også sentralt.