Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 4

Siste nytt

Anne-Grethe Terjesen
Stor undersøkelse om pårørende Familie og venner til mennesker med psykiske eller andre helseplager yter omsorg tilsvarende 110 000 årsverk. Nå kartlegges deres behov.
10802796 folkehelse
29 millioner til folkehelsearbeid Ennå er det noen uker til årets frist for å søke om midler til lokale folkehelseprosjekter går ut. –Vi skal plukke ut mellom tre og fem nye fylker, sier seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Hildegunn Brattvåg.
Erna Solberg besøker Meny Tårnåsen i Oppegård
45 millioner til Individuell Jobbstøtte (IPS) og Jobbmestrende oppfølging Flere med moderate til alvorlige psykiske helse- og rusproblemer skal få bistand til å komme i arbeid mens de er i behandling. Søk midler innen 15. mars.
Torbjørn Mohn-Haugen
Over 40 erfaringskonsulenter i Oslo Torbjørn Mohn-Haugen i Erfaringssentrum mener vekst i ansatte med egenerfaring i psykisk helsetjenestene gir innovasjon og holdningsendring.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

artikkel recovery samhandling
Samhandling undersøkt i ny studie - hva er viktig for recovery? Kontinuitet, fleksibilitet og medbestemmelse fremheves som viktig i en ny norsk studie. Personer med brukererfaring har delt sine erfaringer, og gir råd om samhandling som støtter bedringsprosessen.
3243839 bil
Annenrangs pasient -Jeg feirer å ha fått førerkort, arbeid og at jeg er tilbake til samfunnet med samme spilleregler som alle. Samtidig kommer sorgen, skriver Linda Øye.
17774423 musikk
Tilhørighet, en av grunnene til at musikkterapi funker Det er nå fire år siden man begynte med musikkterapi i Fredrikstad kommune. En ny evaluering slår fast at tilbudet har god virkning på mange av brukerne.