Publisert: 03. mai 2019.   Endret: 03. mai 2019
dan ove

AKTUELT: Mange erfaringskonsulenter hører de gjør en nyttig jobb, men står likevel kun i midlertidig stilling. Det gjelder også Dan Ove Valrygg, erfaringskonsulent i Bodø kommune. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Erfaringskonsulent mot ukjent mål

Erfaringskonsulent mot ukjent mål

Dan Ove Valrygg er ofte å se på motorsykkelen, med hunden Lotta i sidevogna, på vei til sine brukere i Bodø kommune. Nå vet han ikke hvor ferden går.

-Han er veldig viktig for oss, sier Elin Akseth Kosmo, som jobber i Housing First-teamet i kommunen.

-Dan Oves kompetanse er verdifull når man skal bygge relasjoner til brukere som sliter med den psykiske helsa og/eller rus. Han har jo vært der selv! Og gode relasjoner må til, skal man bidra til å skape virkelig endring for noen.

Valrygg har vært erfaringskonsulent i Bodø kommune i snart to år, og er ansatt i 100 prosent stilling. Han ønsker å fortsette å jobbe på samme måte når prosjektperioden er over, høsten 2019. Men om det vil skje er uklart. Han deler samme skjebne som mange andre erfaringskonsulenter.

-Skal man satse, må man gå helhjertet inn

Undersøkelser viser at kun rundt halvparten av alle erfaringskonsulenter har fast stilling. Torbjørn Mohn-Haugen, styreleder i Erfaringssentrum, påpeker at dette ikke er godt nok.

-Dette gjør det vanskelig å planlegge. Jeg har snakket med mange erfaringskonsulenter som føler seg utrygge og bekymrer seg for hvor de er om seks måneder eller et år, sier Mohn-Haugen. Han mener at det å ansette erfaringskonsulenter forplikter.

-Om man skal satse på noe, må man gå helhjertet inn. Dersom kommunene virkelig vil prioritere brukerstemmen og få brukerperspektivet inn i tjenestene, så kan de det. Mange kommuner har råd til det, hvis de tør å tenke nytt og være litt spenstige. 

-Jobber med å etablere kafe

-Det er en usikker jobbtilværelse å jobbe prosjektbasert, sier Valrygg.

-Og det er frustrerende å tenke på at til tross for alle de gode tilbakemeldingene du får, så er du på en måte usynlig. Du er en brikke i systemet, som de som bestemmer kanskje ikke kjenner så mye til. Ledere er ofte travle mennesker.

I Bodø er Valrygg ansatt i oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus. Han har en fri rolle som erfaringskonsulent. En dag i uka jobber han med Housing First temaet.

-Jeg har også oppdrag i brukerkafeene til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen i sentrum, og sitter blant annet i ei arbeidsgruppe sammen med Marborg og Rio. Vi forsøker få til en rusfri kafe for mennesker som har vært i rusbehandling, soning eller vært gjennom andre hendelser i livet som har satt livet litt på vent.

-Viktig å treffe folk der de er

-Dette vil være rusfritt. Tanken er at det også kan bli en arena for pårørende og gjerne barn som pårørende, forklarer Valrygg. Arbeidsgruppa er i dialog med politikere og næringsliv om hjelp til oppstart, og har Bodø kommune med på laget.

-Nå ser vi etter passelige lokaler. En del folk isolerer seg hjemme fordi det er vanskelig å bruke kafeene, der man blir tilbudt rusmidler. Da er det lett å trigge tilbakefall. Det er viktig å treffe folk der de er, at de behøver ikke komme til et kontor for å få en samtale.

Vokste opp i dysfunksjonell familie

Han er også på Villa Vekst en dag i uka.

-Dette er et fantastisk sted, der folk som sliter kan utvikle seg. Tilbudet er recovery-basert. Vi ser hvor godt det gjør for dem, å være der.

Valrygg forklarer om en tøff oppvekst.

-Jeg vokste opp i en dysfunksjonell familie, som til tider var preget av alkoholavhengighet og vold i nære relasjoner. Jeg fikk mye ansvar for to mindre søsken, og fikk en del erfaringer et barn burde vært foruten.

Han ble etter hvert rusmisbruker selv, men har vært nykter i snart åtte år nå.

-Nå er det spennende å jobbe med de folka, som strever med det jeg selv gjorde.

Kan bruke seg selv på en annen måte

Valrygg betrakter seg uansett som heldig.

-Uansett om jeg får fortsette som erfaringskonsulent, har jeg fast jobb i kommunen. Jeg er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i psykisk helse, og har permisjon fra jobben som miljøterapeut. Jeg jobbet i den stillingen i åtte år. Men så følte jeg etter hvert at jeg ikke hadde mer å gi der.

Han føler at erfaringskonsulent-jobben er noe helt annet.

-Der kan jeg bruke meg selv og kompetansen min på en helt annen måte.

Vil ha flere erfaringskonsulenter i Bodø kommune

-Når brukerne møter Dan Ove, så ser de at det går an, sier Kosmo.

-Han inspirerer andre til å ta et tak i livet sitt. Og han gjør en verdifull jobb på mange arenaer i vår tjeneste.

Selv vil Valrygg trekke frem de han jobber sammen med.

-Det er flott å være del av denne tjenesten. Medarbeiderne i oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus, og de andre samarbeidspartnerne mine stiller opp! De jobber mot samme mål som meg.

Nå har han et ønske om å få inn flere erfaringskonsulenter i Bodø kommune.

-Jeg håper ledere kan se hva vi kan bidra med. All forskning viser at relasjoner er noe av det aller viktigste, når man skal få folk på beina. Og det er der vi har et fortrinn. Vi erfaringskonsulenter har vært der selv.

Å gjøre en forskjell for andre

-Men det er en jobb, fortsetter Valrygg.

-Når man har en bakgrunn som meg, må man jobbe hardt, hver dag. Det er noen traumer fra fortiden, som stadig må bearbeides. Det er jeg åpen om.

Han forteller om sin egen recoveryprosess.

-Å bli erfaringskonsulent, er ikke å gå fra en dårlig til en frisk verden. Det er å jobbe med seg selv hver dag. Å bearbeide gamle traumer og gå videre, er en del av livet mitt nå.

-En annen del er hvor godt det er å kunne gjøre en forskjell for andre. Være en ressurs.

 housing first bodøHOUSING FIRST-TEAMET I BODØ: Fra v: Remi Larsen, Elin Akseth Kosmo, Dan Ove Valrygg og Lars Jensen. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/NAPHA) 

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulent erfaringskompetanse kommunale.tjenester housing.first recovery psykisk.helse.og.rus nordland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen