Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 6 2020

Siste nytt

Visuell profil, Jæren Recovery College
Ikke uprofesjonelt å være personlig! På Recovery College inngår det at alle studentene deler erfaringer fra eget liv, også fagpersonene. Men, er det vanskeligere for oss?
35381212
-Den nye folkehelsemeldingen kan endre måten en driver psykisk helsearbeid på Meldingen har fokus på lokalsamfunn, deltakelse og samskaping. Dette kan sprenge diskursen om hvilke virkemidler psykisk helsearbeidere har til rådighet i sitt arbeid.
Hånd som banker på dør
Midler å søke på til oppsøkende psykisk helse- og rusteam Frem til 1. mars kan kommuner, statlige foretak og helseforetak søke midler til oppsøkende ACT- og FACT-team, samt botilbudet Housing First.
IPS Vinderen
Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS) Vinderen IPS i Oslo er nå blitt det femte i rekken av nasjonale ressurssentre for IPS, og tar i mot hospitanter som vil lære.