Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 6 2020

Siste nytt

Visuell profil, Jæren Recovery College
Ikke uprofesjonelt å være personlig! Praksiseksempel. Tør vi la den profesjonelle masken falle? Recovery College kommer til sin rett når alle deler av sin livserfaring, skriver Steinar Trefjord.
35381212
-Den nye folkehelsemeldingen kan endre måten en driver psykisk helsearbeid på Folkehelse. Gjennom omtale av «social prescribing», kan det tenkes at psykisk helsearbeid etter hvert vil forstås som mer enn helsetjenester.
Hånd som banker på dør
Midler å søke på til oppsøkende psykisk helse- og rusteam Frem til 1. mars kan kommuner, statlige foretak og helseforetak søke midler til oppsøkende ACT- og FACT-team, samt botilbudet Housing First.
IPS Vinderen
Nytt nasjonalt ressurssenter for Individuell jobbstøtte (IPS) Vinderen IPS i Oslo er nå blitt det femte i rekken av nasjonale ressurssentre for IPS, og tar i mot hospitanter som vil lære.