Publisert: 02. juni 2020.   Endret: 03. juni 2020
friluftsliv

AKTUELT: -Ute i feltet ser vi stor kreativitet i å ta i bruk uteområder og naturen, sier Leiv Einar Gabrielsen, som er fagansvarlig for det nye studiet. (FOTO: Anne Kristiansen Rønning/ NAPHA)

Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid

Nytt studium i naturbasert terapeutisk arbeid

Det er stor interesse for bruk av naturen i psykisk helsearbeid. Studiet «Naturbasert terapeutisk arbeid» starter opp ved Universitetet i Agder våren 2021.

Studiet, som trolig vil gå over ett semester, ble nylig godkjent på fakultetsstyremøte ved universitetet.

- Vi som har jobbet med dette er storfornøyd og tror studiet kan bidra til å fremme fokus på alle mulighetene som ligger i denne form for arbeid, sier Leiv Einar Gabrielsen, fagansvarlig for studiet.

Gabrielsen, som for øvrig arbeider som forsker og utendørsterapeut ved Sørlandet sykehus, tenker at studiet kan være nyttig for folk som jobber med psykisk helsearbeid, og ønsker å bruke naturen mer i sin hjelperrolle. 

I skjæring mellom helse og sos.-arbeid, ped., idrett og friluftsliv

Men studiet har også et større nedslagsfelt.

-Ute i feltet ser vi stor kreativitet i å ta i bruk uteområder og naturen på mange forskjellige felt, også i klientarbeid. Studiet vil legge seg et sted mellom helse & sosialarbeid og pedagogikk, idrett og friluftsliv.

Det blir dermed relevant for et spekter av yrkesgruppe, forklarer Gabrielsen.

Tre moduler og en todagerstur

Innholdsmessig vil det bestå av tre moduler, samt en tur på to døgn. Tiden blir fordelt mellom teori og praktisk øvelse.  

Emneleder blir Len Atkinson fra UiA. Godkjenningen er helt ny, og det er ikke utarbeidet mer konkret informasjon om studiet ennå.

Kommenter:

Mer om

natur fysisk.aktivitet god.hjelp.i.et.brukerperspektiv helsefremming.og.forebygging folkehelse aktivitet.og.fritid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen