Publisert: 05. juni 2020
Camilla Køtterheinrich

SKAL GI RÅD: Camilla Køtterheinrich har jobbet med Individuell jobbstøtte (IPS) siden 2014. Nå skal hun hjelpe nye team i gang, og bistå eksisterende team i å forbedre seg, i det som er den ene av Norges to første stillinger som regional IPS-rådgiver. FOTO: Privat.

Nye regionale rådgivere skal hjelpe IPS-team

Nye regionale rådgivere skal hjelpe IPS-team

Skal hjelpe teamene med samarbeid mellom NAV og helsetjenestene, og med å styrke kvaliteten på tjenestene.

-Vi skal hjelpe nye IPS-team med å komme i gang, og eksisterende team med å styrke kvaliteten i tilbudet sitt, sier regional IPS-rådgiver for osloregionen, Camilla Køtterheinrich.

-Nøkkelperson

IPS-team er samarbeidsteam mellom NAV og helsetjenestene, som jobber med å hjelpe mennesker med psykiske helseproblemer ut i vanlig lønnet arbeid, parallelt med at de får behandling.  

-Andelen IPS-tjenester har økt betraktelig de siste årene, og vi ser at det er krevende å sikre god opplæring og opprettholde kvalitet på tjenestene. IPS er en manualbasert modell som forutsetter at modellen følges for å oppnå resultater. Det kreves et tett samarbeid mellom NAV og helse, og det er nødvendig at de involverte partene i begge organisasjoner får opplæring i IPS. Det gjennomføres kvalitetsevalueringer årlig for å sikre kvaliteten på IPS-tjenesten, og det utarbeides en handlingsplan for forbedring av tjenesten etter en evaluering. Vi ser at mange har behov for støtte i denne prosessen. Her kan IPS-rådgiveren være en nøkkelperson, sier Kine Nan Lium i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

-Lager oppskrift

Camilla Køtterheinrich er en av de to første i Norge som har stillingen som regional IPS-rådgiver i Norge. Den andre stillingen er i IPS-teamet i Bodø.

-Tanken er at rådgiverfunksjonene på sikt skal inn i alle regioner. Vi kjører en pilot nå i 2020, der vi som har disse første stillingene skal lage en oppskrift på hvordan den bør utformes andre steder, sier Køtterheinrich.

Vil reise rundt til teamene

Foreløpig er hun i tillegg både jobbspesialist i Oslo IPS-team, og metodeveileder. Snart går hun over i rådgiverfunksjonen på heltid.

-Jeg vil komme til å være mye rundt og besøke tjenestene i osloregionen. Blant eksisterende team blir hovedfokus å støtte metodeveiledere og ledere med utfordringer de har, og bistå med handlingsplaner ut fra evalueringen som er gjort av alle team i henhold til kvalitetsskalaen for IPS, sier hun.

Hjelper nye og gamle team

Regional IPS rådgiver er ifølge Kine Nan Lium en rolle som er grundig beskrevet i IPS-modellen, og er en viktig brikke for å sikre god kvalitet på IPS-tjenestene. Likevel har man frem til nå manglet en slik funksjon i Norge.

-En innføring av regionale IPS-rådgivere kan være med på å sikre behovet for opplæring, støtte til implementering av nye team, og kvalitetssikring og utvikling av eksisterende team. Arbeids- og Velferdsdirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet ønsker derfor å prøve ut den regionale IPS-rådgiveren med sikte på å innføre en slik rolle i alle regioner, sier Lium.

Mange problemstillinger å jobbe med

Camilla Køtterheinrich ser for seg mange aktuelle problemstillinger.

-Helt konkret kan det være hvordan man klarer å integrere jobbspesialistene i helseteamet og i NAV, forankring av tjenesten på ledernivå i organisasjonene eller å bli enige om hvordan ting skal dokumenteres, sier hun.

DEKKER BEHOV: -En innføring av regionale IPS-rådgivere kan være med på å sikre behovet for opplæring, støtte til implementering av nye team, og kvalitetssikring og utvikling av eksisterende team, sier Kine Nan Lium i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Kommenter:

Mer om

nyheter arbeid.og.psykisk.helse individuell.jobbstøtte.(ips)

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen