Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 50, 2020

Siste nytt

Bilde fra film om oppsøkende FACT ung-team
Se hvordan oppsøkende psykisk helse- og rusteam jobber Tre nye filmer viser hvordan oppsøkende FACT-team jobber, også de ferskere variantene FACT ung og FACT eldre.
Petter Dahle
Vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende samhandlingsteam Ny rapport. Stor vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende ACT- og FACT-team, og noe økning i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid.
hus2332258
Nullvisjon for bostedsløse i ny, nasjonal strategi Nyhet. Gode bo- og tjenestemodeller for ROP-gruppen skal piloteres og evalueres, og tilskudd til utleieboliger skal gi mer egnet og variert tilbud

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Rita Halvorsen Lian (lengst t.v.), Bodil Bakkan Nielsen, Terese Vidringstad, Guttorm Toverud, Linn Berstad og Torstein Vegge.