Vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende samhandlingsteam

Vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende samhandlingsteam

Ny rapport / Publisert: 08. desember 2020.   Endret: 08. desember 2020

Stor vekst i Individuell jobbstøtte (IPS) og oppsøkende ACT- og FACT-team, og noe økning i årsverk innen psykisk helse- og rusarbeid, viser ny SINTEF-rapport.

Petter Dahle

PAKKEFORLØP UTEN SAMHANDLING: -Kommunene opplever at pakkeforløp er en reform først og fremst innenfor spesialisthelsetjenesten, og i liten grad en reform som har bedret samhandling slik det var tenkt, sier NAPHA-rådgiver Petter Dahle. Han har bidratt til en ny SINTEF-rapport om lokalt psykisk helse- og rusarbeid. FOTO: Geir Mogen

PAKKEFORLØP UTEN SAMHA...

Mer om

nyheter forskning tjenesteutvikling kommunale.tjenester

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen