Spørreundersøkelse: – Vil du hjelpe oss å få mer kunnskap om tvang?

Spørreundersøkelse: – Vil du hjelpe oss å få mer kunnskap om tvang?

Publisert: 04. mars 2021.   Endret: 09. mars 2021

– Vi ønsker svar fra fagfolk, pasienter og pårørende - både de som har erfaring med at tvang er brukt og fra de som har erfart at det ikke er tatt i bruk.

Kvinne skriver på pc3

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse samler inn erfaringer fra pasienter og pårørende innen rus og psykisk helse, inkludert erfaringer knyttet til tvang. Nå vil de vite mer om dine erfaringer. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nasjonalt senter for erfaring...
NOU 2019:14 - Tvangsbegrensningsloven

 

  • Økt fokus på forebygging av tvangsbruk
  • Helhetstenking om individet og tilrettelegging for samhandling i tjenestene 
  • Fjerning av diagnosenære vilkår i tvangshjemlene
  • Styrking av adgangen til å forhåndssamtykke til tvang
  • Klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner
  • Forbud mot tvang i trenings- og opplæringstiltak
  • Opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser
  • Reservasjonsordning for antipsykotika og ECT
  • Utprøving av nye modeller for veiledning, rådgivning og støtte til å ta beslutninger i saker etter tvangsbegrensningsloven

Mer om

tvang nyhetsarkiv nyheter erfaringskompetanse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen