Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 9, 2021

Siste nytt

Opptak Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid. Sendt fra NAPHAs studio
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - første dag Opptak Et sted å bo 2.-3. mars. Opptakene fra digital fag- og forskningskonferanse er klare!
Opptak av andre dag: Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid 2.-3 mars.
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - andre dag Opptak Et sted å bo 2.-3. mars. Opptak fra dag 2 av konferansen om boligsosialt arbeid er klare!
Nytt hefte - bunke
Et sted å bo – med rom for å leve Temahefte. Temaheftet gir tips og inspirasjon til dere som jobber med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer
Webkonferanse Roger Lian og Kristin Hhertø
– Årets tema er boligsosialt arbeid og det berører mange Boligsosialt arbeid 2.-3. mars. Dag to: Hva sier brukerstemmen om bolig?
Jens Solem
– Ingen ønsker å sitte alene i et hus eller en leilighet Boligsosialt arbeid. – ROP-pasienter ønsker ikke å sitte alene på kafé og se på andre som har «lyktes». Hva er realistisk og gjennomførlig for å unngå dette?
Solvår Wågø
– Bolig er mer enn tak over hodet  Forskning. Forsker Solvår Irene Wåge har undersøkt hva boligen betyr, fysisk og psykisk, for personer med psykisk helse og rusutfordringer
Kvinne skriver på pc3
Myken
Vær på ballen, selv om du ikke har hovedansvar for brukeren Samhandling. Dette var ett av rådene som kom frem i et webinar om samhandling i Pakkeforløp psykisk helse- og rus, som foregikk i Nordland nylig.
Frost, snø, gren, vinter, landlig, Norge
Vi som vil ha et Mental Helse lokallag der vi bor Blogginnlegg. Det hender at jeg våkner om morgenen og lurer på hva jeg egentlig har satt i gang, skriver blogger Odd Volden.