Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 9, 2021

Siste nytt

Opptak Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid. Sendt fra NAPHAs studio
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - første dag Foredrag om politikk, rammer og kunnskapskilder i boligsosialt arbeid. Årets fag- og forskningskonferanse var digital. Opptakene finner du her.
Opptak av andre dag: Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid 2.-3 mars.
Et sted å bo - webkonferanse om boligsosialt arbeid - andre dag Opptak av andre konferansedag. Foredrag med brukerperspektiv og om boligsosial handlingsplan i Stavanger, om botilbud med recoveryperspektiv, og om kompetansesatsing på forebygging og håndtering av vanskelige situasjoner i boliger i Oslo. Nytt temahefte og film om boligsosialt arbeid blir lansert.
Nytt hefte - bunke
Nytt temahefte: Et sted å bo – med rom for å leve Vi håper det nye temaheftet fra NAPHA vil gi tips og inspirasjon til dere som jobber med boligsosialt arbeid for personer med samtidige psykisk helse- og rusutfordringer.
Webkonferanse Roger Lian og Kristin Hhertø
– Årets tema er boligsosialt arbeid og det berører mange – Boligsosialt arbeid handler om å fremskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold, sa Roger Lian, administrerende direktør NTNU Samfunnsforskning. Rundt 800 deltakere var innom første dag av fag- og forskningskonferansen «Et sted å bo» på napha.no.
Jens Solem
– Ingen ønsker å sitte alene i et hus eller en leilighet – ROP-pasienter er like forskjellige som folk flest, men ingen ønsker å sitte alene på kafé og se på andre som har «lyktes». Hva er realistisk og gjennomførlig for å unngå dette?
Solvår Wågø
– Bolig er mer enn tak over hodet  Hvordan vi har det påvirkes av fysisk og sosialt miljø, og hva slags bolig mennesker med rus og psykisk lidelser blir tilbudt påvirker i høy grad hvordan de ser på seg selv.  
Kvinne skriver på pc3
Spørreundersøkelse: – Vil du hjelpe oss å få mer kunnskap om tvang? – Vi ønsker svar fra fagfolk, pasienter og pårørende - både de som har erfaring med at tvang er brukt og fra de som har erfart at det ikke er tatt i bruk.
Myken
Vær på ballen, selv om du ikke har hovedansvar for brukeren Dette var ett av rådene som kom frem i et webinar om samhandling i Pakkeforløp psykisk helse- og rus, som foregikk i Nordland nylig.
Frost, snø, gren, vinter, landlig, Norge
Vi som vil ha et Mental Helse lokallag der vi bor Det hender at jeg våkner om morgenen og lurer på hva jeg egentlig har satt i gang. Starte et lokallag av Mental Helse i et område hvor jeg knapt kjenner et menneske?