Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAHPA-nytt uke 15, 2021

Siste nytt

stavanger
Kriseteamet i Stavanger, Sola og Randaberg tar aldri fri Kriseteam. 24 timer i døgnet er teamet i beredskap for innbyggere som trenger det, og koronatiden har endret på lite.
DPS Gjøvik poliklinikk Valdres
Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt  Samhandling. – Samdrift av døgnplasser innen somatikk og psykiatri, slik det gjøres i Valdres, har ikke vært prøvd ut tidligere.
hus
Interessant funn om Housing First i ACT/FACT-team Boligsosialt arbeid. Brukerne opplevde bedre livskvalitet, fikk bolig raskere, og oppnådde raskere bedring i sosiale funksjoner
To menn prater sammen
Om forskjellene mellom ACT og FACT ACT og FACT har mye til felles, men er to forskjellige modeller for god behandling. Det skriver Niels Zandstra i ROP Aurskog-Høland.