Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAHPA-nytt uke 15, 2021

Siste nytt

stavanger
Kriseteamet i Stavanger, Sola og Randaberg tar aldri fri 24 timer i døgnet er de i beredskap for innbyggere som trenger det, og koronatiden har endret på lite. -Å hjelpe på telefon eller digitalt er lite hensiktsmessig i kriser.
DPS Gjøvik poliklinikk Valdres
Nedleggelse av døgnplasser resulterte i unikt prosjekt  – Slik vi har forstått det har samdrift av døgnplasser innen somatikk og psykiatri ikke vært prøvd ut på denne måten tidligere mellom de to forvaltningsnivåene, sier Liv Hammerstad, avdelingssjef ved DPS Gjøvik.   
hus
Interessant funn om Housing First i ACT/FACT-team En kanadisk studie som er publisert i 2016, tyder på at det å bruke Housing First-modellen i ACT, kan føre til at brukerne får seg bolig raskere og oppnår bedre og mer stabile boforhold.
To menn prater sammen
Om forskjellene mellom ACT og FACT ACT og FACT har mye til felles, men er to forskjellige modeller for god behandling. Dette inspirerte meg til å nevne noen få forskjeller som jeg mener er vesentlig i jobben og kan bidra til forståelse av dette for de som på en eller annen måte er involvert i etablering av nye team.