Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 19, 2021

Siste nytt

lyspærer
Bruk kommunale kunnskapskilder Brukere i store kommuner har best boforhold, mens brukere i mindre kommuner sliter mer. Samtidig er antallet bostedsløse på vei ned, viser nye tall fra BrukerPlan.
hus 5338333
Fjorten anbefalinger for godt kommunalt, boligsosialt arbeid Vår undersøkelse om hva som kan være gode boligløsninger for mennesker med komplekse utfordringer innen rus og psykiske helse, munner ut i en rekke funn, som vi håper vil komme til nytte.
Kakepynt
Er brukermedvirkning kun kakepynt? – Fagfolk tror de er gode på brukermedvirkning. De spør jo «Hva er viktig for deg?», men det må mer til enn det, sier Line Eikenes Langsholt, seniorrådgiver i brukermedvirkning i Helsedirektoratet.
Tilbakemeldingsverktøy
Film om tilbakemeldingsverktøy Vi har laget en kort animasjonsfilm om tilbakemeldingsverktøy som forklarer hva det er og hvorfor det er bra å bruke.
Ane-Martha1
Fikk kraft av smerten, vil nå fortelle – Livet består av smerte og glede, men for mange av oss er livet også fullt av kriser. De skal ikke alltid behandles med legemidler, skriver ny NAPHA-blogger Ane-Martha Tamnes Hansgård.