Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 24, 2021

Siste nytt

Anne-Kristin Imenes
– Volden er mye nærmere enn vi tror – Vi må øve oss på å oppdage det, sier Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver i KoRus Sør.
Pakkeforløp
Statusoppdatering på pakkeforløpene  Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal gi pasienten et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp med innflytelse og systematisk evaluering underveis, men hvor er vi i dag?
Marianne Borthen
9 råd for bedre samhandling – For å ha mulighet til å lykkes må man sette brukeren i sentrum. Tjenestene bør organiseres ut ifra brukerens beste og behov, sier Marianne Borthen, faglig rådgiver i NAPHA. 
Kristin Trane dr. grad stipendiat, NKROP
FACT-team bygger bro i helsesystemet Et lim, en lenke og noe midt mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste. FACT-team beskrives som brobyggere i en ny vitenskapelig studie om hvordan FACT-teamene fungerer som innovasjon i det norske psykisk helse- og rustjenestesystemet.
FACT Ung
FACT Ung Østre Agder er etablert – FACT ung vil kunne bidra til forebygging og føre til sømløse overganger mellom ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien, sier Joyce Pigao, avdelingssjef DPS Østre Agder.
Mann i leilighet
Kraftig nedgang i antall bostedsløse i Norge En rykende fersk kartlegging viser at antall bostedsløse har gått ned med hele 15 prosent siden 2016. I dag er det 3325 bostedsløse i Norge, mot 3909 i 2016.