FACT-Sikkerhet Innlandet

FACT-Sikkerhet Innlandet

FACT-Sikkerhet / Publisert: 06. juli 2021.   Endret: 06. juli 2021

– Vi har sett at det er viktig at vi er med for å sikre overgangen til kommuner. Det går på å trygge både den dømte og kommunen slik at de vet at de har bistand, og at de vet at vi har samarbeid med politiet, sier Anders Ødegård, sosionom og medlem i arbeidsgruppen for det nye FACT-Sikkerhetsteamet i Innlandet. 

Anders og Terje

FACT-Sikkerhet: Anders Ødegård og Terje Børseth-Olebakken ser frem mot offisiell oppstart av FACT-Sikkerhet Innlandet i oktober (Foto: Privat)

FACT-Sikkerhet: Anders &Oslas...
Økning i antall dømte 

De siste 10 årene har det vært en markant økning i antall personer som blir dømt til behandling. Før ble flere av disse innlagt på tvang, men bare de siste fem årene har det vært en 52 prosent antall økning i dømte. I tillegg kom det en lovendring i 2019 som gjorde at man ikke lenger kan bli dømt til tre og deretter åtte år. Nå kan man kun bli dømt til tre og tre år og det gjør også at flere kommer raskere ut. Det er to utgaver av dom til behandling:
1. Den tidsuavhengige, hvor du dømmes til 3 år behandling, og deretter vurderes på nytt hvert 3. år
2. Den tidsavhengige, hvor du dømmes til 3 år, og er «ferdig behandlet». Denne bestemmelsen gjelder brysomme/plagsomme, og kalles på folkemunne plagsomhetsparagrafen.

Begge er hjemlet i lov om gjennomføring og etablering av straff, §62, og i psykisk helsevernloven etter kap.5.

Endring i pasientgruppen 

Før 2019 var de dømte først og fremst schizofrene og under psykose i gjerningsøyeblikket. Nå er det flere som blir dømt som har personlighetsforstyrrelse og rusproblemer. 

Arbeidsgruppen og styringsrådet 

Medlemmer av arbeidsgruppen og styringsrådet for teamet i Innlandet er fordelt mellom Søndre Land, Elverum, Politiet Innlandet og Reinsvoll sykehus. De har også hatt med Statsforvalter i Innlandet og prosjektstøtte v/ ressursperson i hele perioden. Samtidig har det deltatt personer fra lokale FACT team og fra brukerutvalget i SI så langt i prosessen. Ansettelser i teamet skjer etter en samarbeidsavtale er signert, og milepæl er oktober. 

Mer om

act-.og.fact-team fact.sikkerhet behandling samhandling

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen