Nyttig med FACT-Sikkerhet i Vestre Viken

Nyttig med FACT-Sikkerhet i Vestre Viken

FACT-Sikkerhet / Publisert: 06. juli 2021.   Endret: 06. juli 2021

– Vi har organisert det sånn at samtlige som skrives ut fra sikkerhetsseksjonen ved sykehuset blir vurdert og fulgt opp i en definert periode, sier Hanna Mantila, prosjektleder FACT-Sikkerhet Vestre Viken og spesialrådgiver ved Blakstad sykehus, Klinikk for psykisk helse og rus. 

Jon Aksel Vegrim og Nils Axel Pihlblad

FACT-SIKKERHET: Fra venstre sosionom Jon Aksel Vegrim og psykologspesialist Nils Axel Pihlblad. (Foto: privat)

FACT-SIKKERHET: Fra venstre s...
Hanna Mantila, prosjektleder FACT-Sikkerhet og spesialrådgiver Blakstad sykehus. (Foto: privat)
FACT-Sikkerhetsteamet

Teamet består i dag av teamleder Asgeir Johnsen, overlege Tor Helge Notland, psykologspesialist Nils Axel Pihlblad, sosionom Jon Aksel Vegrim, vernepleier Jeanette Rønningen og prosjektleder Hanna Mantila. Sykepleier Marianne Løvlien er for øyeblikket konstituert annen stilling. Avdelingssjef Sikkerhet Thomas Fuglerud er nærmeste leder.

Oppstarten av temaet

Torunn Fagerland (VPL spes) var med å starte teamet. Hun jobber nå som avdelingssjef i Horten kommune. Erfaringskonsulent Therese Johnson, tidligere ansatt på sykehusnivå, bistod i utarbeidelsen av tjenestebeskrivelsen i forprosjektet.

Norsk utgave av FACT Fidelity-skala versjon 2010

NKROP har nå revidert FACT-fidelityskala versjon 2010. Arbeidsgruppen som har jobbet med det jobber ved NKROP. NAPHA har også deltatt i revideringen.

 

Mer om

act-.og.fact-team fact.sikkerhet samhandling rusproblem.og.psykisk.lidelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen