Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 35, 2022

Siste nytt

Tegning, jente løper på urskive
Tidligere frist og ny søknadsportal for tilskuddordninger i 2023 Nyheter. Sjekk hva du bør søke Helsedirektoratet om tilskudd til allerede i høst.
Team
– Jeg er en støtteperson som sammen med teamet ser deg, hører på deg og heier på deg Praksiseksempel. Det sier Trine Thorbjørnsen Nilsen. Hun er jobbspesialist i FACT ung-teamet på Askøy og følger opp ungdommer i videregående skolealder.  
Kristin Trane
Seks tilpasninger kan øke FACT-modellens potensiale i rurale strøk Forskning. Områder med lav befolkningstetthet og lange avstander kan utfordre potensialet som ligger i FACT-modellen, men det finnes løsninger.