Stor samling for bedre samhandling i Finnmark 

Stor samling for bedre samhandling i Finnmark 

Nyhet / Publisert: 17. september 2022.   Endret: 19. januar 2023

Den kommende uka samles nesten alle kommunene i Finnmark og sykehusavdelingene i Finnmarkssykehuset til dagssamlinger i Alta og Varangerbotn. Målet er å bedre samhandlingen mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

Bedre i lag

ARBEIDSGRUPPA BAK SAMLINGENE «BEDRE I LAG» f.v.: Lene Gregersen, Porsanger kommune, Torhild Ackermann (Mental Helse), Edel Nilsen, Finnmarkssykehuset, Mads Valleraunet, Hammerfest kommune, Robert Kechter, Finnmarkssykehuset. Skjermdumpen er tatt av leder av arbeidsgruppen, Gretha Evensen, NAPHA. Ikke til stede på bildet var: Siv-Anita Carlsen, Finnmarkssykehuset, Siv Eines, Vadsø kommune, Tor Arne Heiskari, RiO, Marie Varsi Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Gaute Strand og Elin Sivertsen, NAPHA.

ARBEIDSGRUPPA BAK SAMLINGENE ...
Siv Eines, enhetsleder ved rus og psykisk helse i Vadsø kommune og medlem av arbeidsgruppa for samlingene. (Foto: Vadsø kommune)
Torhild Ackermann, pårørenderepresentant i Mental Helse (Foto: privat)
Gretha Evensen, faglig rådgiver i NAPHA og prosjektleder for «Bedre i lag». (Foto: Mogen/NAPHA)
Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening og psykiater og faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP). (Foto: Legeforeningen)
Robert Kechter, rådgiver i ledelsen ved Klinikk Alta, Finnmarkssykehuset. (Foto: Eirik Palm)
Ny bok om samhandling

Lars Lien og Tore Willy Lie er aktuell med boka Sammensatte problemer, sammenvevde tiltak som tar opp hvordan samhandling kan foregå både horisontalt og vertikalt innenfor alle områder av livet til mennesker som trenger at vi samhandler for å gi et bedre og verdigere liv.

Mer om

samhandling kommunehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten bedreilag nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen