Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 37, 2022

Siste nytt

Bedre i lag
Stor samling for bedre samhandling i Finnmark  Nyhet. Den kommende uka samles nesten alle kommunene i Finnmark og sykehusavdelingene i Finnmarkssykehuset til dagssamlinger i Alta og Varangerbotn
Sterkere sammen
En unik møteplass for arbeidsgivere som har erfaringskonsulenter tilsatt Nyhet. NAPHA og Erfaringssentrum inviterer også i år inn erfaringskonsulentenes arbeidsgivere til egen arbeidsgiversamling på konferanse.
litenkommune
Konkrete grep kan gi små og store kommuner mer likeverdige tjenester innen psykisk helse- og rus Ambisjonen om at innbyggere i Norge skal ha like gode psykisk helse og rus-tjenester, uansett hvor man bor, er ennå ikke oppnådd.
herdis
Herdis fortel om si erfaring med Rask psykisk helsehjelp i ny film Film. - Eg har fått massiv respons. Nokon snakkar om folk dei har mista, som dei ønsker hadde hatt eit slikt tilbod.
Brukerpanelet på Ørland
Nytt brukerpanel på Ørland Praksiseksempel. – Det er en ny metodikk for brukermedvirkning på systemnivå.
Digitalt møte
Har ukentlige digitale drop-in-møter for ansatte i DPSet, bydeler og NAV  Praksiseksempel. – Vi har sett at vi må jobbe sammen på nye måter.