Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 46, 2022

Siste nytt

Catharina Carming Vestmoen
– Av respekt for de som søker hjelp skulle det bare mangle at vi spør og ser på om det vi gjør nytter Praksiseksempel. – Det sier jeg fordi jeg ser at når jeg spør kommer det ting på bordet som jeg ikke har fått tak i før.
Kristoffer Johansen, avdelingsleder rus og psykiatri, Marte Hykkerud Klevstad, fagutviklingssykepleier og Anne-Lise Starheim, psykiatrisk sykepleier fra Vestvågøy kommune og  Eline Sørensen, kommunepsykolog i Vågan kommune. Alle involvert i Lofoten RPH.
Legg en plan for kommunikasjon om RPH-tilbudet! Fastleger, DPS, ledelse og politikere - alle disse er aktører det er viktig å kommunisere med om et nytt tjenestetilbud skal fungere godt.
elin sivertsen og eva bjelland
Psykisk helsearbeid i omskiftelige tider i Namsos Praksiseksempel. – Fire ganger så mange henvendelser gjør at vi må ta nye grep. Jeg håper at den nye opptrappingsplanen vil vise klar vei videre.