Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 21, 2023

Siste nytt

Kristin Trane disputerte
Kristin Trane disputerte 24. mai Forskning. Vi gratulerer Kristin med vel gjennomført disputas!
Petra Perchat og Silje Søreng
Å fysisk møte hverandre utgjør en forskjell for samhandlinga Praksiseksempel. – Når vi sitter sammen og snakker i lag henger vi oss på mer i samme retning.
rennebu
Åtte små trønderkommuner samarbeider om brukerpanel Praksiseksempel. – Brukerpanelet diskuterer problemstillingene, før de møter oss i tjenestene etter lunsj. Da kommer de med nyttige innspill.
Kristina Åkerblom
Bred involvering av erfaringskonsulenter gir størst effekt Forskning. Bred involvering innebærer å delta både når utfordringer defineres og når løsninger utvikles, testes, evalueres og revideres.
fotb
Ny studie gjør viktige funn om meningsfull aktivitet, medborgerskap og livskvalitet Forskning. Å delta i lavterskel aktivitet med et idrettslig preg kan øke opplevelsen av medborgerskap og livskvalitet.