Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 7-8, 2024

Siste nytt

Snakkeboble
Tre videreutviklede pasientforløp om psykiske lidelser er ute på høring Pasientforløpene det gjelder er: voksne, barn og rusbehandling (TSB), og høringsfristen er 8. mai.
Olav Oxholm
Frist for å søke tilskuddsmidler til ACT-, FACT- og FACT ung-team 7. april  Nyhet. Målet med tilskuddene er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov.
Studenter
Søk tilskudd til behandling og rehabilitering rettet mot arbeid og utdanning Nyhet. Målet med tilskuddet er å å bidra til at de som selv ønsker det skal få komme i jobb og bli værende i arbeidslivet. Frist 17. april.
Arbeid
Evaluering viser at IPS ung bidrar til økt arbeidsdeltakelse, særlig blant menn over 20 år Forskning. Funnene indikerer at jobbspesialistene får til å koble flere unge på arbeidslivet gjennom å ha tett kontakt med deltakerne.