Hvor mye har vi å hente på bruk av kunstig intelligens på rus- og psykisk helse-feltet?

Hvor mye har vi å hente på bruk av kunstig intelligens på rus- og psykisk helse-feltet?

Nyhet / Publisert: 16. mai 2024.   Endret: 16. mai 2024

Helsedirektoratet leder, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, arbeidet med å lage en plan for trygg og sikker innføring av kunstig intelligens (KI) i helse- og omsorgssektoren. Fristen er satt til 1. juli og vi spurte avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave, nærmere om ambisjonsnivået. 

Bruk av mobil og KI

LANGT TIL MÅL: Helsedirektoratets Jakob Linhave sier vi på ingen måte har hentet ut potensialet i gode digitale løsninger enda, og at vi har et betydelig arbeid å gjøre med å implementere eksisterende løsninger. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

LANGT TIL MÅL: Helsedir...
Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (Foto: Dragana Njegic)
Samarbeidsprosjekt 

Arbeidet med planen for trygg innføring av KI i helse- og omsorgssektoren gjøres av Helsedirektoratet i samarbeid med Direktoratet for medisinske produkter, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene, KS og kompetansenettverket Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN).

Videreføring av et tidligere koordineringsprosjekt 

Arbeidet med planen for trygg og sikker innføring av KI springer ut fra et tverretatlig og nasjonalt koordineringsprosjekt som Helsedirektoratet har hatt gående siden 2019. De tiltakene som vil bli anbefalt i planen er tiltak som bør gjennomføres i år og neste år, altså i 2024-2025.

Mer om

nyheter ki kunstig.intelligens rus.og.psykisk.helse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen