Håp og tro på at endring er mulig

Håp og tro på at endring er mulig

Publisert: 30. september 2015.   Endret: 26. april 2016

Hvordan opplever personer med samtidige rus- og psykisk helseproblemer håp? Og hva er det som fremmer håpet deres?

Hjelper å klatre

VIKTIG STØTTE: Det gir håp å ha noen du kan stole på, og som har tro på deg (foto: www.colourbox.com)

VIKTIG STØTTE: Det gir...
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst- Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus, med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

recovery brukermedvirkning.i.forskning vitenskapelige.artikler høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen