Faglig støtte for kommunale tjenester i Nord-Norge i koronatida

Faglig støtte for kommunale tjenester i Nord-Norge i koronatida

Kompetanse i nord / Publisert: 30. april 2020.   Endret: 29. juli 2020

En vifte av kompetansesentre i nord går sammen om informasjon, råd og støtte til tjenestene innen psykisk helse, rus-, barnevern, vold og traumefeltet. Se oversikt over hva vi kan tilby.

mann, jente, rasteplass, ute, fjell, russisk, kompetansesentre i Nord

FAGLIGE RÅD: Jobber du innen psykisk helse, rus, barnevern, vold, traumatisk stress eller selvmordsforegygging i Nord-Norge? Slik får du faglig bistand fra regionale kompetansesentre i koronatida. (Illustrasjonsfoto:colourbox.com).

FAGLIGE RÅD: Jobber du ...
Ta kontakt:

RKBU Nord: Tjenestestotte@helsefak.uit.no  Tlf: 77 64 4789

KoRus Nord: post@korusnord.no 

RVTS Nord: rvts@unn.no  Tlf: 77 75 43 80

Vivat: vivat@unn.no   Tlf: 77 75 43 60

SANKS: sanks-postmottak@finnmarkssykehuset.no  Tlf: 78 94 75 00,

NAPHA: kontakt@napha.no    Tlf: +47 48 14 54 34

Et nyhetsbrev i koronatida

Denne artikkelen formidles i flere kanaler og former. Den legges på sentrenes nettsider, distribueres i flere ulike nyhetsbrev og i sosiale medier. 

 

Mer om

kompetansesentre koronakrisen koronakrisen.og.psykisk.helsearbeid korona nord-norge nord nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen