Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 14

Siste nytt

Papirbåt flytende mellom smeltende snø
Konsekvenser av Covid-19 for psykisk helsearbeid i Norge Koronakrisen. Hvilke konsekvenser har Covid19 for psykisk helse- og rustjenestene i kommunene? NAPHA har bistått Helsedirektoratet med å gi innblikk.
Drammen
Kan raskt femdoble innsats i psykisk helse og rus-akutteam Koronakrisen. Akutteamet for rus og psykisk helse i Drammen kommune kan økes fra 6 til 30 ansatte på kort varsel ved behov.
Sykepleier hjelper pasient
Hjelperne trenger også støtte Koronakrisen. Verden befinner seg i en unntakstilstand, og helsepersonell må bære mye av byrden. Da er det viktig at de tas ekstra godt vare på.
Grete Dyb
-Hjelperne må være proaktive og ta kontakt med sårbare grupper Koronakrisen. -Under en krise tar ikke de som trenger hjelp kontakt selv. Tjenestene vet i stor grad hvem de er, og bør aktivt tilby psykososial støtte.
Chris Bekken, leder for enhet psykisk helse og rus, bydel Nordre Aker i Oslo
Bydel i Oslo forberedte seg på økt press på psykisk helsetjenestene Koronakrisen. -Vi så tidlig at presset på bydelens psykisk helse- og rustilbud ville øke når fastleger og spesialisthelsetjenestens tilbud ble redusert.
Håkon Stenmark
-Flyktninger kan trenge ekstra psykisk helsehjelp nå Koronakrisen. -Lokale psykisk helsetjenester bør samarbeide med de som jobber med flyktninger i kommunen, og aktivt kontakte mottak under koronatiden.
Illustrasjonsbilde av koronavirus