Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke

NAPHA-konferansen 2024 Likeverdige tjenester

Oppstartsdato tirsdag 12. mars Oppstartstidspunkt 09:00 - 14:30
Se konferansen
22. Mars
sosial-recovery-webinar
Webinar

Webinar om sosial recovery: Samfunnet – en viktig arena arrow right

Digitalt
Målgruppe: Alle som interesserer seg for sosial recovery
Oppstartsdato 22. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Teams
3. April
Webinar Helsedirektoratet om SINTEF brukerundersøkelse med 33.000 respondente
Nasjonalt Webinar brukermedvirkning bruererfaringer

Helsedirektoratet presenterer funn fra stor bruker- og pasientundersøkelse arrow right

Digitalt
Målgruppe: Ansatte og ledere i psykisk helse og rustjenestene, beslutningstakere i kommunene.
Oppstartsdato 3. April Oppstartstidspunkt 14:00 Activity location Digitalt
Hva synes pasientene om den polikliniske behandlingen i psykisk helsevern og rusbehandling? SINTEF har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en digital spørreundersøkelse med svar fra 33.000 personer. I dette webinaret presenteres undersøkelsen og rapporten med mange viktige funn.
17. April  —  18. April
Konferanse
Konferanse konferanse brukererfaringer fremtidens.helsetjenester innovative.løsninger

Konferansen: Ny tid – nye løsninger – Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene, ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner samt personer som arbeider i ulike organisasjoner. 
Oppstartsdato 17. April - 18. April Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location  Scandic Dyreparken, Kristiansand 
Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Vi vil spesielt fremheve mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere.
18. April
Hender i farger. Illustrasjon: Santhosh Kumar/www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse recovery sosial.recovery medborgerskap

Sosial recovery-konferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte og ledere i helsetjenester, pasienter, brukere og innbyggere
Oppstartsdato 18. April Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Fredheim Arena i Sandnes
Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?
18. April  —  28. Mai
Webinar
Webinar recovery

Webinarer for deg med interesse for recovery arrow right

Digitalt
Målgruppe: Folk med interesse for recovery.
Oppstartsdato 18. April - 28. Mai Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Digital
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) inviterer NAPHA til to recovery-webinarer. Gjennom webinarene ønsker vi å gi et dypdykk på system- og individperspektivet.
6. Mai  —  8. Mai
Illustrasjonsbilde: Karl Johans Gate, Oslo. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse traumer traumebehandling

Traumebehandlingskonferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som er interessert i kunnskapsbasert behandling av barn og voksne som har vært utsatt for traumer.
Oppstartsdato 6. Mai - 8. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Thon hotell Storo, Oslo
6. og 7. mai er det innlegg og parallellsesjoner, mens det 8. mai blir workshops. Påmelding til work
Traumefeltet er i rask utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om effekten av traumer og virksomme behandlingstilnærminger.
6. Mai  —  7. Mai
242201125120-ips2-1
Konferanse individuell.jobbstøtte.(ips) konferanse arbeid.og.psykisk.helse

Nordisk IPS-konferanse 2024 arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: De som jobber med individuell jobbstøtte (IPS)
Oppstartsdato 6. Mai - 7. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Clarion Hotel Stockholm og digitalt
Velkommen til den første nordiske konferansen om IPS.
27. Mai  —  28. Mai
233108145422-spise2
Konferanse spiseforstyrrelser konferanse

Spiseforstyrrelser arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: De som jobber med temaet
Oppstartsdato 27. Mai - 28. Mai Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Også digitalt
Ønsker du å utdype forståelsen din av spiseforstyrrelser og hvordan du best kan støtte de som er berørt?
30. Mai
Gamlebyen i Stavanger. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse forskning tjenesteutvikling rus.og.psykisk.helse

Å bære håpet! arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Ledere og praktikere fra kommunenes helse-, velferd- og boligtjenester, praksisforskere fra universitetene, folkevalgte innen helse og velferdsfeltet, spesialisthelsetjenesten og politiet.
Oppstartsdato 30. Mai Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Hotell Scandic Stavanger City og digitalt
Konferanse om forskning og tjenesteutvikling for personer med ROP-lidelser
3. Juni  —  4. Juni
230111135924-Forsidebilder---2023-11-01T135908
Nasjonalt Konferanse barn.og.unge rusproblem.og.psykisk.lidelse inkludering lokalsamfunnet ungdomskriminalitet helsefremming.og.forebygging fact.ung

Sammen mot ungdomsvold arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Åpent for alle
Oppstartsdato 3. Juni - 4. Juni Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Gardermoen + digitalt/stream
En konferanse om langsiktig arbeid for forebygging av ungdomskriminalitet, vold og ekskludering.
7. Juni
Konferanse
Konferanse

WAPR-konferansen 2024: Språk og makt arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle interesserte.
Oppstartsdato 7. Juni Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Tabernaklet, Marken, Bergen
Språket og ordene vi bruker kan fremme forståelse, håp og verdighet – MEN det kan også skape avstand, pessimisme og frykt. Hvilke ord og begreper bør vi ikke bruke og hvordan kan vi finne et godt språk for å snakke om psykiske utfordringer. Dette gjelder både i journaler og epikriser, i medieoppslag og i den daglige dialogen mellom hjelpere og de som mottar psykisk helsehjelp.
10. Juni
Samling
Samling tilbakemeldingsverktøy fit nasjonal samling

Nasjonal nettverkssamling for FIT 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber med, eller er interessert i å lære mer om tilbakemeldingsverktøyet Feedback informerte tjenester (FIT). Samlingen er både for ansatte og ledere i tjenestene.
Oppstartsdato 10. Juni Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Clarion hotel Oslo
Nettverkssamlingen er en unik mulighet for å treffe andre med engasjement for FIT som tilbakemeldingsverktøy, samt få påfyll og kunnskap om bruk av verktøyet.
26. Sept
Konferanse
Konferanse fact.ung

Nasjonal konferanse for FACT ung arrow right

Digitalt
Målgruppe: Alle som er interessert i å lære mer om hva FACT ung er.
Oppstartsdato 26. Sept Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Digital
På den digitale nasjonale FACT ung-konferansen vil du få oppdatert kunnskap om status for satsingen på tjenestemodellen i Norge, og lære mer om nytten av den.