Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke
4. Mars  —  18. Mars
232811143021-farlige
Webinar voldsrisiko

Potensielt farlige arrow right

Digitalt
Målgruppe: For deg som står i risikofylte arbeidssituasjoner der vold og trusler er en del av hverdagen.
Oppstartsdato 4. Mars - 18. Mars Oppstartstidspunkt 08:00 Activity location Digitalt
En digital fagsamling for deg som arbeider i risikofylte arbeidssituasjoner der vold og trusler er en del av hverdagen.
4. Mars  —  18. Mars
bo
Nasjonalt Webinar bolig webinar boligsosialt.arbeid

De som ikke mestrer å bo arrow right

Digitalt
Målgruppe: De som jobber med boligsosialt arbeid
Oppstartsdato 4. Mars - 18. Mars Oppstartstidspunkt 00:00 Activity location Digitalt
Du kan se foredragene når du vil i løpet av tidsperioden 4. til 18. mars.
En digital samling av foredrag for deg som arbeider med de som ikke mestrer bosituasjonen.
12. Mars
NAPHA-konferansen 2024
Konferanse psykisk.helsearbeid napha.konferansen konferanse likeverdige.tjenester

NAPHA-konferansen 2024 – likeverdige tjenester arrow right

Digitalt
Målgruppe: Ledere og ansatte i lokalt psykisk helsearbeid, politikere, bruker- og pårørendeorganisasjoner, statsforvaltere samt andre interesserte.
Oppstartsdato 12. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Digital
Hvordan lykkes med det psykiske helsetilbudet – uansett hvor du bor eller jobber? Små og store kommuner har ulike forutsetninger. Innbyggertall, geografisk utstrekning og beliggenhet gir utslag.  
15. Mars
Konferanse
Konferanse utendørsterapi aktivitet.og.fritid fysisk.aktivitet

Frisk i friluft, Camp Villmark 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Konferansen er for deg som jobber i krysningspunktet mellom friluftsliv og helse, innen kommunal og privat sektor, sykehus, frivillighet, skole og barnehager
Oppstartsdato 15. Mars Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location NOVA Spektrum Lillestrøm
Velkommen til dagskonferanse hvor vi tar for oss hvordan vi kan bruke naturen som terapirom og friluftsliv som metode for bedre folkehelse.
18. Mars  —  19. Mars
Konferanse
Konferanse arbeid.og.psykisk.helse

Når jobben blir for mye arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle interesserte
Oppstartsdato 18. Mars - 19. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Gardermoen
Nye perspektiver på hvordan man kan jobbe for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få jobb - eller beholde jobben sin.
22. Mars
sosial-recovery-webinar
Webinar

Webinar om sosial recovery: Samfunnet – en viktig arena arrow right

Digitalt
Målgruppe: Alle som interesserer seg for sosial recovery
Oppstartsdato 22. Mars Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Teams
4. April
Hus i forstørrelsesglass. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Webinar housing.first webinar

Korleis komme i gang med Housing First i eigen kommune? arrow right

Digitalt
Målgruppe: Kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden
Oppstartsdato 4. April Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Teams
Webinaret er eit tilbod til kommunar som ønskjer å starte opp arbeid etter Housing First-metoden, og ønskjer konkrete råd og tips. Webinaret er ope for alle.
11. April  —  12. April
Psykosenes hemmeligheter
Nasjonalt Konferanse psykose isps

Psykosenes hemmeligheter - om forståelse og behandling arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som arbeider innen psykisk helse.
Oppstartsdato 11. April - 12. April Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS) Norge inviterer til konferansen: Psykosenes hemmeligheter - om forståelse og behandling "hva er egentlig en psykose?"
17. April  —  18. April
Konferanse
Konferanse konferanse brukererfaringer fremtidens.helsetjenester innovative.løsninger

Konferansen: Ny tid – nye løsninger – Om å lytte til og ta i bruk brukernes erfaringer arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringsmedarbeidere, brukerrepresentanter, ledere og fagpersoner som arbeider i helse-, sosial- og velferdstjenestene, ansatte, undervisere og ledere i utdanningsinstitusjoner samt personer som arbeider i ulike organisasjoner. 
Oppstartsdato 17. April - 18. April Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location  Scandic Dyreparken, Kristiansand 
Konferansen vil adressere de voksende utfordringene i dagens og fremtidens helsetjenester. Behovet for nye og innovative løsninger er stort. Vi vil spesielt fremheve mulighetene som oppstår gjennom forbedret samarbeid og samskaping mellom brukere, helsepersonell og ledere.
18. April
Hender i farger. Illustrasjon: Santhosh Kumar/www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse recovery sosial.recovery medborgerskap

Sosial recovery-konferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte og ledere i helsetjenester, pasienter, brukere og innbyggere
Oppstartsdato 18. April Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Fredheim Arena i Sandnes
Hvor står recoveryperspektivet? Har tjenestene rammer som muliggjør sosial recovery?
6. Mai  —  8. Mai
Illustrasjonsbilde: Karl Johans Gate, Oslo. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse traumer traumebehandling

Traumebehandlingskonferansen 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som er interessert i kunnskapsbasert behandling av barn og voksne som har vært utsatt for traumer.
Oppstartsdato 6. Mai - 8. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Thon hotell Storo, Oslo
6. og 7. mai er det innlegg og parallellsesjoner, mens det 8. mai blir workshops. Påmelding til work
Traumefeltet er i rask utvikling. Vi får stadig mer kunnskap om effekten av traumer og virksomme behandlingstilnærminger.
6. Mai  —  7. Mai
242201125120-ips2-1
Konferanse individuell.jobbstøtte.(ips) konferanse arbeid.og.psykisk.helse

Nordisk IPS-konferanse 2024 arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: De som jobber med individuell jobbstøtte (IPS)
Oppstartsdato 6. Mai - 7. Mai Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Clarion Hotel Stockholm og digitalt
Velkommen til den første nordiske konferansen om IPS.
27. Mai  —  28. Mai
233108145422-spise2
Konferanse spiseforstyrrelser konferanse

Spiseforstyrrelser arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: De som jobber med temaet
Oppstartsdato 27. Mai - 28. Mai Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo. Også digitalt
Ønsker du å utdype forståelsen din av spiseforstyrrelser og hvordan du best kan støtte de som er berørt?
30. Mai
Gamlebyen i Stavanger. Foto: www.colourbox.com
Nasjonalt Konferanse konferanse forskning tjenesteutvikling rus.og.psykisk.helse

Å bære håpet! arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Ledere og praktikere fra kommunenes helse-, velferd- og boligtjenester, praksisforskere fra universitetene, folkevalgte innen helse og velferdsfeltet, spesialisthelsetjenesten og politiet.
Oppstartsdato 30. Mai Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Hotell Scandic Stavanger City og digitalt
Konferanse om forskning og tjenesteutvikling for personer med ROP-lidelser
3. Juni  —  4. Juni
230111135924-Forsidebilder---2023-11-01T135908
Nasjonalt Konferanse barn.og.unge rusproblem.og.psykisk.lidelse inkludering lokalsamfunnet ungdomskriminalitet helsefremming.og.forebygging fact.ung

Sammen mot ungdomsvold arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Åpent for alle
Oppstartsdato 3. Juni - 4. Juni Oppstartstidspunkt 09:30 Activity location Gardermoen + digitalt/stream
En konferanse om langsiktig arbeid for forebygging av ungdomskriminalitet, vold og ekskludering.
7. Juni
Konferanse
Konferanse

WAPR-konferansen 2024: Språk og makt arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle interesserte.
Oppstartsdato 7. Juni Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Tabernaklet, Marken, Bergen
Språket og ordene vi bruker kan fremme forståelse, håp og verdighet – MEN det kan også skape avstand, pessimisme og frykt. Hvilke ord og begreper bør vi ikke bruke og hvordan kan vi finne et godt språk for å snakke om psykiske utfordringer. Dette gjelder både i journaler og epikriser, i medieoppslag og i den daglige dialogen mellom hjelpere og de som mottar psykisk helsehjelp.
10. Juni
Samling
Samling tilbakemeldingsverktøy fit nasjonal samling

Nasjonal nettverkssamling for FIT 2024 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som jobber med, eller er interessert i å lære mer om tilbakemeldingsverktøyet Feedback informerte tjenester (FIT). Samlingen er både for ansatte og ledere i tjenestene.
Oppstartsdato 10. Juni Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Clarion hotel Oslo
Nettverkssamlingen er en unik mulighet for å treffe andre med engasjement for FIT som tilbakemeldingsverktøy, samt få påfyll og kunnskap om bruk av verktøyet.