Kurs og konferanser

Tema
Dato og tid
  • Fra:
  • Til:
Type
Region/Fylke
26. okt
Samling
Samling fagdag rop bolig tjenester

Fagdager om ROP, bolig og tjenester i 2023 - dag 3 arrow right

Målgruppe: Politikere, ansatte i kommunen, andre tjenesteytere og arkitekter
Oppstartsdato 26. okt Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Gaffel & Karaffel
Statsforvalteren i Rogaland, NAPHA, A–larm, Stavanger og Time kommuner, inviterer til den 3. fagdagen om ROP, bolig og tjeneste. Tema for dagen er nabolagsarbeid, Nimby (Not in my backyard).
26. okt  —  27. okt
Konferanse
Nasjonalt Konferanse behandling.i.psykisk.helsearbeid konferanse

Nasjonal konferanse om psykisk helse arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle som arbeider innen psykisk helse.
Oppstartsdato 26. okt - 27. okt Oppstartstidspunkt 10:15 Activity location Gardermoen + live/opptak
Fagfokus, i samarbeid med Modum Bad, arrangerer konferanse for alle som arbeider innen psykisk helse.
6. nov  —  8. nov
Konferanse
Nasjonalt Konferanse erfaringskonsulenter brukermedvirkning

Sterkere sammen arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og relevante forskere.
Oppstartsdato 6. nov - 8. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Thon Hotell, Storo, Oslo
Konferansen er den årlige, nasjonale samlingen for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og relevante forskere. Dette er den 6. Sterkere Sammen konferansen.
7. nov  —  8. nov
Samling
Samling

Felles fagdag for bruker-og kompetansemiljø i Nord arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, regionalt brukerstyrte senter, ansatte hos Statsforvalter og kompetansemiljøer på psykisk helse- og rusfeltet i Nord-Norge.
Oppstartsdato 7. nov - 8. nov Oppstartstidspunkt 19:00 Activity location Middagen 7. november er på Casa Inferno, Vestregt. 2 i Tromsø. Samlingen 8. november arrangeres hos RVTS Nord i Sykehusvegen 23 (Forskningsparken, 3. etg) i Tromsø.
Vi samles til en hyggelig middag 7. november, kvelden før fagdagen 8. november
Del kunnskap og styrk det strategiske samarbeidet. Møt de andre menneskene og aktørene som er engasjert i psykisk helse- og rusarbeid i regionen. Påmeldingsfrist 26.9
14. nov
Krisekonferansen
Konferanse konferanse selvmordsforebygging selvmord selvskading

Krisekonferansen 2023: Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks? arrow right

Målgruppe: Ansatte i kommuner, NAV, spesialisthelsetjenesten, politiet, kompetansesentre, utdanningsinsitusjoner (ansatte og studenter), brukerog pårørendeorganisasjoner, avtalespesialister og andre som er opptatt av temaet.
Oppstartsdato 14. nov Oppstartstidspunkt 08:30 Activity location Quality Hotel Strand Gjøvik
Sykehuset Innlandet inviterer sammen med Statsforvalteren
i Innlandet til Krisekonferansen 2023 med temaet: Livreddende helsehjelp er mer enn hjerte- og lungeredning – hvem gjør hva ved intoks?
16. nov  —  17. nov
Konferanse folk rekker opp hånda bakfra
Samling erfaringskonsulenter erfaringskompetanse brukerinvolvering erfaringskonsulent

Erfaringskonsulentsamling – Nord-Norge arrow right

Fysisk
Målgruppe: Erfaringskonsulenter, kompetansesenter, andre
Oppstartsdato 16. nov - 17. nov Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Radisson Blu Hotel, Bodø
Årlig nettverkssamling for erfaringskonsulenter i Nordland, Troms og Finnmark. Sammlingen er også for ledere som har ansatt - eller ønsker å ansette erfaringskonsulenter er også velkommen. Det blir nettverksbygging og faglig påfyll som styrker erfaringskonsulentene i rollen. I år settes særlig medvirkning i forskning på agendaen. Lær om erfaringskunnskap brukt i forskning og delta i fokusgruppeintervju.
23. nov  —  24. nov
Pir i sjøen i skumring
Konferanse kunnskapsbasert.behandling behandling.i.psykisk.helsearbeid kompetanseutvikling

Pasientsikkerhetskonferansen 2023 – "Fra ord til handling" arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.
Oppstartsdato 23. nov - 24. nov Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location The Qube, Gardermoen + digitalt
Årets Pasientsikkerhetskonferanse går av stabelen 23. og 24. november. Arrangørene ønsker velkommen til to konferansedager proppfulle av inspirerende program både i plenumssesjoner og i mer enn 30 parallellsesjoner.
23. nov
Webinar
Webinar brukermedvirkning.i.forskning

Etikk og brukermedvirkning i forskning og fagutvikling arrow right

Digitalt
Målgruppe: Forskere og brukermedvirkere
Oppstartsdato 23. nov Oppstartstidspunkt 12:00 Activity location Digitalt
Informert, frivillig og skriftlig samtykke - hva innebærer det? Samtykkekompetansen kan også endre seg underveis i et forskningsprosjekt. Hva gjør vi da? Webinaret presenterer også ny innsikt fra EU-prosjektet PRO-Ethics.
28. nov  —  30. nov
Animert konferanse
Nasjonalt Konferanse rask.psykisk.helsehjelp rph

Nasjonal nettverks- og veiledningssamling for Rask psykisk helsehjelp 2023 arrow right

Fysisk
Målgruppe: Ansatte i RPH-team og deres ledere
Oppstartsdato 28. nov - 30. nov Oppstartstidspunkt 11:00 Activity location Clarion Hotel Oslo, Bjørvika, Oslo
NAPHAs årlige nettverkssamling for RPH avholdes i slutten av november, og kombineres i år, som i fjor, med nasjonal veiledningssamling arrangert av NFKT.
1. des
Trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter
Nasjonalt Konferanse behandling.i.psykisk.helsearbeid medisiner

Mad in Norway inviterer til seminaret "Trygg nedtrapping av psykiatriske medikamenter" arrow right

Fysisk
Målgruppe: Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.
Oppstartsdato 1. des Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Wergelandssalen på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Tid: 1. desember 2023 kl. 10.00 til 17.00
Sted: Wergelandssalen på Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
7. des
menn skyver puslespillbrikker i motlys
Nasjonalt Konferanse kriser prehospitale.tjenester samhandling psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt

Samhandlingskonferanse - Prehospitalt psykisk helsearbeid arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Ansatte i kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester som arbeider i områder der akutte psykiske kriser oppstår
Politi som er involvert i håndtering av psykiske kriser
Ansatte og studenter ved utdanningsinstitusjoner som er interessert i psykisk helsearbeid
Andre ansatte i offentlige og private etater og tjenester som arbeider med mennesker som opplever akutte psykiske kriser
Bruker- og pårørendeorganisasjoner
Oppstartsdato 7. des Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Stavanger + stream/opptak
Hvordan kan vi best hjelpe når en akutt psykisk krise oppstår? Målet med denne konferansen er å skape en arena der de som arbeider med akutte psykiske kriser prehospitalt kan samles og dele erfaringer.
12. des
sosial bolig
Nasjonalt Webinar

Housing First - webinar desember 2023 arrow right

Digitalt
Målgruppe: Kommuner som har Housing First tiltak eller vurderer oppstart, samt andre som følger med eller er interessert i Housing First
Oppstartsdato 12. des Oppstartstidspunkt 10:00 Activity location Webinar
NAPHA ønsker velkommen til årets siste Housing First webinar. Hovedtema for webinaret er medborgerskap, tilhørighet og sosial inkludering.
19. des
Arbeidslivet
Samling ips åpen.dag samling

IPS: Arbeidslivet og personlighetsforstyrrelser arrow right

Fysisk
Målgruppe: Jobbspesialister, behandlere, NAV-veiledere, deltakere og andre involverte i IPS-tjenestene. Interne og eksterne foredragsholdere inviteres for deling av kompetanse.
Oppstartsdato 19. des Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Diakonhjemmet sykehus, Forskningsveien 7 (Bygg A: Inngang A1- Auditoriet)
IPS ressurssenter Oslo arrangerer åpen dag om IPS: Arbeidslivet og personlighetsforstyrrelser, 19. desember på Diakonhjemmet sykehus. IPS ressurssenter Oslo er et av fem nasjonale kompetansemiljøer i landet. Målet er å styrke fagmiljøet ved å utnytte kompetanse og erfaring ved IPS-miljøet i Oslo, og det er planlagt ni samlinger gjennom året, hvor dette er den siste i 2023.
18. mar  —  19. mar
Konferanse
Konferanse arbeid.og.psykisk.helse

Psykisk helse og arbeid arrow right

Digitalt / fysisk
Målgruppe: Alle interesserte
Oppstartsdato 18. mar - 19. mar Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Gardermoen
Nye perspektiver på hvordan man kan jobbe for at mennesker med psykiske helseutfordringer skal få jobb - eller beholde jobben sin.
11. apr  —  12. apr
Psykosenes hemmeligheter
Nasjonalt Konferanse psykose isps

Psykosenes hemmeligheter - om forståelse og behandling arrow right

Fysisk
Målgruppe: Alle som arbeider innen psykisk helse.
Oppstartsdato 11. apr - 12. apr Oppstartstidspunkt 09:00 Activity location Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
The International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS) Norge inviterer til konferansen: Psykosenes hemmeligheter - om forståelse og behandling "hva er egentlig en psykose?"