Psykisk syke lever kortere

Psykisk syke lever kortere

Publisert: 28. september 2015.   Endret: 13. oktober 2015

Personer med alvorlige psykiske plager får dårligere oppfølging av fysiske sykdommer enn andre. Holdninger hos helsepersonell kan være en årsak, antyder forfatterne av en kronikk i legeforeningens tidsskrift og anbefaler en plan for oppfølging av den enkelte brukers somatiske helse.

COLOURBOX2982584

DÅRLIGERE OPPFØLGING: Mange brukere med psykiske lidelser får mangelfull oppfølging av somatisk helse, mener kronikkforfatterne. (Ill.foto www.colourbox.com)

DÅRLIGERE OPPFØLGING: Mange b...
Kronikkforfatterne
  • Lars Lien (f. 1960) er spesialist i psykiatri og i samfunnsmedisin, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for samtidige rusproblemer og psykiske lidelser og professor II ved Avdeling for folkehelse, Høgskolen i Hedmark.
  • Sigrid Gitte Huus (f. 1967) er cand.polit., sosialantropolog og avdelingsdirektør for Avdeling psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet.
  • Gunnar Morken (f. 1956) er professor i psykiatri ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, overlege i Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs hospital, og avdelingssjef for Avdeling for forskning og utvikling samme sted.

Mer om

somatikk behandling.i.psykisk.helsearbeid brukere.med.omfattende.tjenestebehov

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen