Et liv på vent

Et liv på vent

Publisert: 13. juli 2016.   Endret: 01. august 2016

Tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold medfører at brukernes liv begrenses av mange kontrollrutiner og blir stående på vent. Men det gir også en følelse av trygghet, fordi tjenestene er lettere tilgjengelig når de trengs.

bilde TUD32

BARE EN PASIENT: Deltagerne i studien opplevde å bli sett på som kun en pasient. Dette hindret dem å ta ansvar for sitt eget liv og hindret bedringsprosessen. (ill.foto: www.colourbox.com)

BARE EN PASIENT: Deltagerne i...
Doktorgrad
  • Artikkelen er en omtale av en internasjonal publikasjon som er publisert i tidsskriftet Issues in Mental Health Nursing.
  • Artikkelen er skrevet i samarbeid med forfatterne av orginalartikkelen: Bjørn Stensrud fra Universitet i Tromsø, Georg Høyer fra Universitetet i Tromsø, Arild Granerud fra Høgskolen i Hedmark og Anne Landheim fra Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).
  • Bjørn Stensrud er doktorgradstipendiat og dette er en av artiklene som inngår i hans doktorgradsarbeid. Andre artikler er:

Stensrud, B., Høyer, G., Granerud, A. & Landheim, A. (2015) ‘Responsible, but Still not a Real Treatment Partner’: A Qualitative Study of the Experiences of Relatives of Patients on Outpatient Commitment Orders. Issues in Mental Health Nursing. 36 (8), p. 583-591.

Stensrud, B., Høyer, G., Granerud, A. & Landheim, A. (2016) Care or control” – A qualitative study of staff experiences with outpatient commitment orders. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Online publ. 12.febr.2016. DOI 10.1007/s00127-016-1193-8

NAPHA har etablert et eget område for forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark som har deltatt i denne studien. Det kan du lese mer om her

Mer om

tvang.og.makt behandling.i.psykisk.helsearbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen