Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 16

NAPHA gjennomfører nå en undersøkelse av brukervennligheten på napha.no. Vi inviterer deg som leser til å delta! Det tar 2 minutter. Målet er å forbedre oss og bli enda mer nyttige.

Denne uken legger vi også om nyhetsbrevet i tråd med personvernforordningen GDPR. Løsningen er sikrere og det blir enklere å melde seg på og av. Med ditt samtykke, kan vi fortsette å sende deg NAPHA-nytt. Du får en e-post fra oss om dette i nærmeste fremtid. 

Vi legger vekt på å være nyttige for tjenestene i koronatiden. Se både enkeltartikler og temaside i dette nyhetsbrevet. Ha en god uke!

Siste nytt

Vidar Bjørn, lege, leder for prosjektet Spor Vestfold
11 punkter for bedre ROP-tjenester Da samfunnsmedisiner Vidar Bjørn ble pensjonist, gjøv han løs på et nytt masterstudium. Han mener New Public Management kommer til kort, og at løsningene finnes i den praktiske kunnskapen. Derfor studerte han fagfolks ledelse på nært hold, og det han fant, er interessant.
Ungdom, dame, ansikt, svart-hvitt, fortid
Mot et nytt paradigme for RoP-tjenestene – mellomlederes handlingskompetanse Det er behov for endring av faglig praksis på ROP-området. I denne fagartikkelen oppsummerer jeg hva det går an å lære av mellomledere som har klart å legge til rette for endring.
Rita Rødseth
Tilbyr walk and talk til pårørende -Jeg ble så glad for å komme meg ut på tur og få snakke med en som jeg er trygg på, sier første deltaker i nytt tilbud for pårørende innen rus og psykisk helse.
Astrid Weber
-Viktig at psykisk helsetjenestene er der etter utsettelse av innleggelser Erfaringskonsulent Astrid Weber bekymret for pasienttilbudet etter at mange planlagte innleggelser i psykisk helsevern er utsatt.
marit borg
Søker bidragsytere til digitalt nyhetsbrev for verdens psykisk helsearbeidere WAPR inviterer nå personer med brukererfaring, pårørende, fagpersoner, forskere og andre til å skrive en kort historie ut fra den situasjonen de er i, i koronakrisen.
dame telefon
15 råd for oppfølging over telefon Telefonstøtte er mye brukt i psykisk helse- og rustjenestene i disse dager. Her får du noen råd om hvordan samtalene kan bli best mulig støtte til de som vanligvis mottar oppfølgingstjenester på andre måter.
Illustrasjonsbilde av koronavirus