PCOMS som tilbakemeldingsverktøy øker behandingsutbyttet

PCOMS som tilbakemeldingsverktøy øker behandingsutbyttet

Verktøy / Publisert: 22. mars 2017.   Endret: 15. desember 2020

PCOMS bedrer både behandling og relasjon. Som verktøy for systematisk tilbakemelding har det solid forskningsstøtte. I en artikkel fra 2015 oppsummerer Barry Duncan og Robert Rees forskningen i seks gode begrunnelser for hvorfor bruke PCOMS.

Samarbeid_om_monitorering2

GODT NOK VITENSKAPELIG BELEGG: -Kanskje det nå er på tide at den medisinske modellen blir tatt opp i vår relasjonelle modell, heller enn vice versa, spør Duncan og Reese i artikkelen «The Partners for Change Outcome Management System (PCOMS). Recisiting the Client's Frame of Reference» (Illfoto: colourbox.com)

GODT NOK VITENSKAPELIG BELEGG...

Mer om

fit evalueringsmetoder verktøy brukermedvirkning vitenskapelige.artikler forskning kor systematisk.tilbakemelding tilbakemeldingsverktøy

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen