Forsker på kommunale tjenester for å redusere tvang i psykiatrien

Forsker på kommunale tjenester for å redusere tvang i psykiatrien

Publisert: 30. november 2020.   Endret: 30. november 2020

Nå vet vi mer om et potensial i kommunale psykisk helsetjenester til å kunne redusere antallet tvangsinnleggelser ved sykehus. NAPHA har delansvar i ReCoN-prosjektet, som nå slipper sine aller første resultater.

Irene Wormdahl, faglig rådgiver i NAPHA og stipendiat i ReCon-prosjektet

NY STUDIE: –Basert på sine erfaringer, har ansatte og ledere i fem kommuner gitt oss et innblikk i hva som kan øke risikoen for tvangsinnleggelser og hva som kan forbedres i tjenestene, for å forebygge, sier Irene Wormdahl. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

NY STUDIE: –Basert på s...
ReCoN – Reducing Coercion in Norway

Et forskningsprosjekt med flere delstudier

NAPHA leder delstudien som utvikler og tester en intervensjon for det kommunale tjenestenivået med mål om å redusere antall tvangsinnleggelser av voksne etter lov om psykisk helsevern §§ 3-2 og 3-3. Fem kommuner deltar. 

Disse er med i prosjektet:

  • NAPHA, NTNU Samfunnsforskning
  • Helsetjenesteforskning, A-hus
  • Senter for medisinsk etikk, UiO
  • Institutt for psykisk helse, NTNU

Mental Helse har deltatt i utarbeidelsen av forskningsprosjektet og er representert i styringsgruppen for prosjektet.

Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, HELSEVEL prosjekt nr.273546

Metode

Studien er kvalitativ. 

Transkriptene fra intervjuer med 32 ledere og ansatte i psykisk helsetjenester i fem kommuner har blitt analysert med systematisk tekstkondensering (Malterud, 2017).

Resultatene gjenspeiler erfaringer fra kommunene som er med i studien, og alle forhold vi ikke gjelde alle andre steder i landet. Men, det meste som beskrives i denne artikkelen, er faktorer som gikk igjen på tvers av kommunene. Derfor er det grunn til å anta at de vil være gjenkjennbare også for personer som jobber andre steder.

Mer om

tvang.og.makt alvorlige.psykiske.lidelser nyheter forskning vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen