Publisert: 09. oktober 2020.   Endret: 09. oktober 2020
Siri Bjaarstad (t.v.), Michael Li Stene og Ann Marit Longva

GODE STUDENTLIV: Siri Bjaarstad (t.v.), Michael Li Stene og Ann Marit Longva håper å finne nøkkelen til hva som skaper gode studentliv. FOTO: Roald Lund Fleiner/napha.no

Nytt nasjonalt pilotprosjekt skal styrke studenters livskvalitet

Nytt nasjonalt pilotprosjekt skal styrke studenters livskvalitet

-Vi vil finne ut hva som kjennetegner gode studentliv, og basert på det skape, teste og videreutvikle treffsikre tiltak, sier prosjektleder Siri Bjaarstad.

-Spør mer er tema for Verdensdagen for psykisk helse nå 10. oktober, og det er nettopp det vi skal gjøre i dette prosjektet, sier Bjaarstad.

-Studentenes egne fortellinger

Bjaarstad har permisjon fra jobben som faglig rådgiver i Napha, og leder et treårig nasjonalt pilotprosjekt i Trondheim som har fått midler fra Helsedirektoratet.

-Målet vårt er å utvide kunnskapsgrunnlaget ved å få frem studentenes egne fortellinger om hva de legger i et godt studentliv, sier hun.

Noe alle vil ha svar på

Ann Marit Longva i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune er medarbeider i prosjektet. Hun mener det kan gi svar på forhold mange lurer på.

-Alle studentsamskipnader i hele Norge er opptatt av psykisk helse, men vi ser at vi mangler kunnskapsgrunnlag for å lage gode forebyggende tiltak for studentene, sier Longva.

-Tar det et skritt videre

Det at mange studenter opplever psykiske helseutfordringer har de senere årene fått stor oppmerksomhet, blant annet gjennom studenthelse- og trivselsundersøkelsene (Shot).  Michael Li Stene er student og politisk nestleder i velferdstinget til studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, samt medarbeider i prosjektet.

-Jeg tror ikke det er heldig å sykeliggjøre store deler av studentmassen. I dette prosjektet vil vi finne ut hva som gjør at studenter har det bra. Vi tar det et skritt videre, sier Stene.

Mange hoder går sammen

Det er et samarbeidsprosjekt i regi av StudyTrondheim, som er et nettverkssamarbeid mellom studentene, utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnaden, kommunen, fylkeskommunen og næringslivet.

-Vi ønsker å rette fokus mot hverdagslivet, og hva som skal til for å ha det bra, sier Siri Bjaarstad, som er ansatt i Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund (SiT). 

Søker ny innsikt

Prosjektet, som ennå ikke har fått et eget navn, har samskaping som et grunnleggende fundament.

-Vi vet ennå ikke hva vi skal spørre studentene om. Dette skal vi finne ut gjennom flere samskapingsprosesser, der både studenter, forskere og ulike praksisutøvere som jobber med studenter deltar, forteller Bjaarstad.

For å se mønstre i studentenes fortellinger skal de ta i bruk det nye, digitale verktøyet Sensemaker.

-Gjennom workhops med mange ulike deltakere vil vi fortolke historiene sammen. Vi håper og tror at dette vil gi oss ny innsikt, og de siste to årene av prosjektet skal vi teste ut og evaluere gode forebyggende tiltak for studenter, sier hun.

-Unik mulighet

Bjaarstad mener at Trondheim har svært gode forutsetninger for å gjennomføre et slikt prosjekt.

-Her finner vi gode samarbeidsstrukturer mellom universitetet og kommunen, et engasjert studentmiljø og ikke minst ledende forskningsmiljø innen folkehelse og forebygging. I løpet av det neste tiåret skal det også etableres et nytt Campus i byen, noe som gir en helt unik mulighet for å skape en helsefremmende ramme rundt studenthverdagen. Det kan for eksempel handle om å lage naturlige møteplasser som skaper sosiale relasjoner, sier Bjaarstad.

-Treffer godt

Prosjektlederen mener satsingen treffer godt i forhold til den økende oppmerksomheten på livskvalitet i Norge.

-Nasjonale myndigheter vektlegger i økende grad måling av livskvalitet i befolkningen, sier Bjaarstad, og viser til SSBs helt ferske rapport om livskvalitet i Norge.

Prosjektet knytter til seg ulike forskningsmiljøer, som de ønsker at skal forske på ulike deler av det. 

-Et annet mål er at prosjektet skal ende opp i en stor konferanse om studenter og livskvalitet. Målet vårt er å bli med i den nasjonale debatten om studenthelse, avslutter Siri Bjaarstad.

Ann Marit Longva (t.v.), Siri Bjaarstad, Maren Kronlund og Michael Li Stene

HELE PROSJEKTGRUPPA SAMLET: F.v. Ann Marit Longva, Siri Bjaarstad, Maren Kronlund og Michael Li Stene. FOTO: Tonje Bua.

Kommenter:

Mer om

nyheter verdensdagen forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen