Vold fra partner hindrer kvinner i arbeidslivet

Vold fra partner hindrer kvinner i arbeidslivet

Forskning / Publisert: 29. august 2016.   Endret: 29. august 2016

Et forskingsprosjekt i Norge viser at kvinner som er utsatt for vold fra partner, er sjeldnere i lønnet arbeid enn kvinner som ikke er utsatt for vold. Mange blir nektet å søke jobb, og de som ER i jobb opplever ofte å bli hindret i arbeidet.

vold i nære

PÅVIRKER ARBEIDSSITUASJONEN: Voldsutsatte kvinner forteller at de er blitt holdt våkne om natten og hindret fra å delta i sosiale aktiviteter på jobb. Mange forteller også at de har mistet jobben eller kommet for sent på arbeid.

PÅVIRKER ARBEIDSSITUASJ...
Kvinner i arbeidslivet

 

  • Norge har den høyeste andelen kvinner i lønnet arbeid sammenlignet med 15 europeiske land, USA og Canada
  • 1960: 26 % av kvinner i alderen 15--64% er i lønnet arbeid.
  • 2010: 75 % av kvinner i alderen 15--64% er i lønnet arbeid.
  • Blant kvinner som søker hjelp ved krisesentre, er 40% i lønnet arbeid.
Kjersti Alsaker
Bente E. Moen
Valborg Baste
Tone Morken
Tverrsnittstudie

En tverrsnittstudie samler informasjon på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på et gitt tidspunkt.
Metoden brukes mest når en skal beskrive forekomst (prevalens), f.eks. fysisk aktivitet, men kan også utforske sammenhenger, f.eks. mellom fysisk aktivitet og kosthold. 
En standard tverrsnittundersøkelse kan ikke si noe sikkert om årsaksforhold, men kan for eksempel si noe om hvor mange som har et bestemt helse- eller sosialt problem.
Kilde: Kunnskapsbasert praksis.no

Mer om

vold.og.overgrep.i.nære.relasjoner vitenskapelige.artikler kompetanseutvikling forskning

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen