Publisert: 05. oktober 2020.   Endret: 05. oktober 2020
Rita Agdal og Kristina Åkerblom på WAPR Norge, 2019

NY INNSIKT OM ERFARINGSKOMPETANSE I TJENESTENE: -Det er et skrikende behov for å finne ut mer om hvordan fagfolk og erfaringskonsulenter skal jobbe sammen. Hvordan få integrert kompetansen? sier Kristina Åkerblom (t.h) som sammen med Rita Agdal (t.v.) har forsket i feltet. På webinaret torsdag 8. oktober presenterer hun interessante funn og innsikt. 

Hvordan skape en god arbeidssituasjon for erfaringskonsulenter?

Hvordan skape en god arbeidssituasjon for erfaringskonsulenter?

Innsikt fra ny forskning om hvordan erfaringskonsulenter opplever arbeidssituasjonen presenteres på webinar om erfaringskonsulenter 8. oktober. Helsedirektoratet og eksempelkommuner kommer også. Få svar på mye av det du lurer på når du skal ansette og legge til rette for erfaringskompetanse i tjenestene!

I dag vet vi mye om at erfaringskompetanse er viktig og har effekt. Tjenestene blir bedre. Men, blir erfaringskonsulentene - medarbeidere med brukererfaring - godt integrert i tjenestene i dag? Hvordan kan ledere legge bedre til rette for denne nye kompetansen i arbeidshverdagen?  

8. oktober kl. 11.30 – 15.00 arrangerer NAPHA og Erfaringssentrum Jeg heier på erfaringskonsulenten. Dette er et webinar og digitalt treff med tema erfaringskonsulentrollen i psykisk helse- og rustenestene. Arrangementet er for arbeidsgivere, ledere og erfaringskonsulenter. Det blir foredrag, innlegg, chat og diskusjon. Det er gratis å delta, men et begrenset antall plasser. 

Har du ansatt eller vil ansette erfaringskonsulenter - oppfordrer vi deg til å melde deg på!

Arbeidsgiver og erfaringskonsulent - hånd i hånd

-Hensikten vår å øke arbeidsgiveres innsikt, og gode vilkår og utvikling for den enkelte erfaringskonsulenten og et godt arbeidsmiljø, sier Torbjørn Mohn-Haugen, leder i Erfaringssentrum og Solrun Steffensen, faglig rådgiver og prosjektleder for brukerinvolvering i NAPHA. 

Ny forskningsrapport, Hva sier Helsedirektoratet, eksempler fra Hurdal og Sandnes står på programmet. 

Nå vet vi mer

Forsker Kristina Åkerblom (stipendiat) er brennende engasjert i feltet. Sammen med Rita Agdal (leder for prosjektet og seksjonen ved Høgskolen på Vestlandet) og Øystein Haakseth (masterstudent) står hun bak rapporten Integrasjon av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin arbeidssituasjon? utgitt av Nasjonalt senter for erfaringskompatense, 2020. 42 erfaringskonsulenter er intervjuet. 

–De fleste forteller at de er veldig fornøyde, at jobben er meningsfull, sier hun. 

Erfaringskonsulentene blir stadig flere og oppgavene varierte. Mange jobber litt på siden av de tradisjonelle rammene og mye på fritiden for å være tilgjengelige. Er det riktig av arbeidsgiver å legge til rette for dette? Ja, tror Åkerblom. Men, ikke for alle, alltid. 

Toner ned sin personlige historie

–Noen opplever at det skaper en distanse til kollegaene at de alltid må være den som må utlevere sin personlige tragedie, og vi så i undersøkelsen at de som har vært erfaringskonsulenter lenge, har sluttet med det, sier Åkerblom. 

Dette bør tjenestene straks ta tak i. De bør også vurdere veiledning til erfaringskonsulentene i arbeidstiden. Utvikling av egen rolle og kompetanse er viktig. Blant de 42 som var med i undersøkelsen, var det mange som svarte at de søker råd fra andre med erfaringskompetanse. 

–De ringer til sitt eget nettverk, og dette gjør de på fritiden. Her kan arbeidsgivere legge bedre til rette for at erfaringskonsulentene kan få veiledning fra sine egne, men som en del av arbeidstiden sin, og for eksempel fra andre mer erfarne erfaringskonsulenter, sier Åkerblom.

Dette - og mange andre aspekter får du innblikk i torsdag 8. oktober. Vi gleder oss til å se deg! 

PROGRAM

11.30 – 11.40
Velkommen til seminar – digital mingling over chat for deltagere
11.45 – 11.55
Velkommen v/Torbjørn Mohn Haugen, Styreleder Erfaringssentrum og Ellen Hoxmark, leder
NAPHA
11.55 – 12.15
Tanker om fremtiden for erfaringskonsulenter i kommunene v/Stig Herman Nygård,
Helsedirektoratet
12.20 – 12. 40
Integrering av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin
arbeidssituasjon? v/Kristina Bakke Åkerblom
12.40 – 12.45 pause
12.45 – 13.00
Erfaringer fra Sandnes kommune v/Steinar Trefjord og Siren Thommesen
13.05 – 13. 25
Erfaringskonsulentens rolle - kan man se likheter og trekke erfaringer fra psykologers rolle i
kommunene og erfaringskonsulenter?
En dialog mellom Ellen Hoxmark, leder og psykologspesialist i NAPHA og Kjetil Orrem,
psykologspesialist og rådgiver i NAPHA
13.30 – 13.40 Pause og kulturelt innslag
13.40 - 14.00
Hurdalen Recoverysenter v/Ole Andreas Underland, direktør og en medarbeider
14.10 – 14.30
Erfaringer fra Helse Bergen v/Ove Vesterheim og Andrea Holst
14.35 – 15:00
Avslutning ved Solrun Steffensen og Torbjørn Mohn-Haugen

 

 

 

 

Kommenter:

Mer om

erfaringskonsulenter webinar nyheter foredrag brukerinvolvering

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen