Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 47, 2017

Siste nytt

Bent Høie
Hylekoret mot Høie Kronikk. Ved å gi hjelp tidlig, kan man avverge mye lidelse og store belastninger for pårørende og samfunn.
4247071 kredittkort
- Vi selger sykdom Overlege: – Når selv lavterskeltilbud blir pålagt å diagnostisere, forteller det at noen av de styrende kreftene og driverne må byttes ut.
6037604 hjelp
Spesialisthelsetjenestens blikk på samhandling Psykologer i kommunene. Hvor er det best å få hjelp, i spesialisthelsetjenesten eller på stedet der man bor?
Irene Wormdal i NAPHA, Siw Teksum i NAV, Mariann Meisal i Sunndal kommune og Trond Asmussen i NAPHA
Kick off for recoverysatsing Nyhet. Sunndal kommune markerte at de i sine rus- og psykisk helsetjenester skal jobbe recoveryorientert. 30 brukere av tjenestene var til stede.
Kulturpatruljen opptrådde på temadagen