Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 17, 2021

Siste nytt

Harald Hove
– Mange menn tok kontakt da Harald åpnet opp om sin psykiske helse Rask psykisk helsehjelp. – Jeg er jo en privilegert mann, er politiker og skal gi inntrykk av at jeg har kontroll
blyant
Brukerplankommuner i nord lærer av hverandre BrukerPlan. KoRus-Nord og NAPHA står bak webinar for kommuner i nord som er i gang med BrukerPlan.
FACT Namsos_fellesbilde
Kommunalt FACT-team i Namsos  Nytt FACT-team. – Ved å jobbe i FACT-team skal vi bli enda bedre på å hjelpe de brukerne som trenger mest hjelp, sier Frode Båtnes i nyopprettet team.
Else Karin Brun, avdelingsleder og Kristin Stenberg Østli, miljøterapeut i Nittedal kommune
Digital konferanse Samfunnet - en arena for recoveryprosesser
Opptak av digital konferanse: Samfunnet - en viktig arena for recoveryprosesser LIve digital konferanse. Se digital konferanse om samfunnets betydning for recoveryprosesser - foregikk 28.april