Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 2, 2022

Siste nytt

Elin Sivertsen
Hvilke ord bruker du?  Kronikk. Har du tenkt på hvordan språket du bruker som fagperson har betydning for mening, kultur og holdninger?
Damer som samarbeider
Å droppe forkortelser og fremmedord var suksessfaktor for samhandling Praksiseksempel. Psykisk uhelse blir ofte en jungel av fremmedord. Ved Lovisenberg distriktspsykiatriske senter er «psykobabbel»blitt et begrep.
hf moss
Jobbet konkret mot politikere og ledere for å få til fast drift av Housing First Praksiseksempel. – Vi jobbet mye med å informere ledere og politikere om hva modellen hadde ført til i Moss. Vi viste frem tall. Det var mye positivt å si
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fra sykehustalen 2022.
– Mange kan få hjelpen de trenger i kommunen der de bor Nyhet. Gode pasientforløp gjennom samhandling og opptrappingsplan for psykisk helse, var blant temaene i helseministerens årlige sykehustale.
Ivar Sunnset, kommunalsjef Vestvågøy
Samarbeid muliggjør Rask psykisk helsehjelp i små kommuner Praksiseksempel. – Du løfter jo folk tilbake til livet sitt