Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 6, 2023

Siste nytt

Gir high five
Søk tilskudd til ACT-, FACT og FACT ung-team innen 31. mars! Nyhet. Søk tilskudd innen 31. mars! Både etablerte team og forprosjekter fra kommuner og helseforetak i samarbeid kan søke.

Tips fra NAPHAs kunnskapsbase

Ingvild Kjerkol
Helseministeren merker seg de positive erfaringene med FACT ung Nyhet. – Jeg merker meg at både de teamansatte, samarbeidspartnere, pårørende og ikke minst de unge selv mener at FACT-ung-tilbudet bør bestå.
To personer jobber sammen
FACT ung er samskaping mellom BUP og kommune Praksiseksempel. Å skape et bindeledd mellom kommunene og BUP, har vært viktig for Vestre Viken, i forprosjektfasen med å etablere FACT ung-team.
hf moss
Jobbet konkret mot politikere og ledere for å få til fast drift av Housing First Praksiseksempel. – Vi jobbet mye med å informere ledere og politikere om hva modellen hadde ført til i Moss. Vi viste frem tall. Det var mye positivt å si
småhus
Ti tips om hvordan småhus kan fungere godt for ROP-brukere Boligsosialt arbeid. Ny SINTEF-rapport kommer med spennende funn om hvordan en kan lykkes med gode botilbud i småhus
Kristin Trane
Det norske tjenestesystemet har barrierer for integrert behandling, men FACT-team kan gi muligheter   Forskning. En ny studie viser at FACT-team kan være en av veiene å gå for å omgå noen av barrierene i det norske tjenestesystemet.