Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt uke 12, 2023

Siste nytt

Folk som prater sammen
Ny utdanning i Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser Nyhet. Universitetet i Agder står bak videreutdanningen som vil være på til sammen 20 studiepoeng og strekke seg over halvannet år.
Jente som står på hodet
Nytt tidsskrift setter søkelys på samfunnsbetingelser og tjenester som fremmer livskvalitet, deltakelse og medborgerskap Nyhet. NTNU og Universitetsforlaget har nylig lansert tidsskriftet Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling.
røros
RØROS: – Det er kjekt å ha funnet ut hva brukerne våre vil ha. Da kan vi jobbe mer målrettet Praksiseksempel. Røros kommune har sjekket hva brukerne av psykisk- helse og rustjenestene savner, og hva de setter pris på med hjelpen de får.
Alvorlig mann prater i telefonen
Bedre kommunikasjon mellom helsetjenestene, politiet og pårørende kan gi færre uønskede hendelser Ukom-rapporten. Det er behov for mer kunnskap om bruk av taushetsplikt, og plikten til å dele og hente inn informasjon.