Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid www.napha.no

NAPHA-nytt, uke 38 og 39, 2023

Siste nytt

lillehammer hf
Lillehammer kommune begynner med Housing First for å hjelpe bostedsløse Praksiseksempel. Flere lillehamringer med usikker bosituasjon og plager innen psykisk helse og rus skal nå få et trygt sted å bo.  
sam tsemberis
Illustrasjon: www.colourbox.com
Lær mer om arbeids- og utdanningsspesialister i ACT-, FACT- og FACT ung-team Kommende arrangement. Ønsker ditt ACT-, FACT- eller FACT ung-team å ansette arbeids-/utdanningsspesialist? Meld dere på Helsedirektoratets fagsamling 24. oktober!
Startbilde Sending Recoverykonferansen 2023
Nasjonal konferanse for Recovery 2023 Recoverykonferansen 2023. Årets Recoverykonferanse var digital og ble sendt her 26.september kl. 10.00-13:00 med programleder Kårhild Husom Løken i studio.
UNgdom som prater sammen
Nytt recovery-orientert gruppetilbud for ungdommer i Haugesund Praksiseksempel. Som erfaringskonsulent ved BUP Haugesund har jeg sammen med psykiatrisk sykepleier og rådgiver i Lærings- og mestringsteamet (LMS) for psyki