Færre innleggelser krever tettere samarbeid

Færre innleggelser krever tettere samarbeid

Publisert: 06. mars 2014.   Endret: 06. januar 2016

For å få til færre innleggelser må fastlege, kommunal psykisk helsetjeneste og ambulant akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) samarbeide mye tettere enn i dag.

Hender

MÅ SAMARBEIDE MER: -Ofte erfarer vi som team at fastleger og kommunal psykisk helsetjeneste verken kjenner hverandre eller har drøftet pasienten, skriver Cille Steenfeldt-Foss, som er leder for et ambulant akutteam. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.

MÅ SAMARBEIDE MER: -Ofte erfa...
AMBULANTE AKUTTEAM
  • Etablert i nesten hele Norge for å hjelpe pasienter i psykisk krise uten å bruke akutte      innleggelser. Foreløpig er det 56 akutt team i Norge.
  • Artikkelforfatter Cille Steenfeldt-Foss jobber i det ambulante akutteamet ved Aust-Agder distriktspsykiatriske senter.
  • Teamet dekker 15 kommuner. De har ikke egne kontorer, og baserer seg på å møte pasientene i hjemmet deres eller annet sted etter ønske fra pasienten.
  • Teamet består av 16 personer, deriblant psykologspesialist, barnevernspedagog, sosionom, psykiatrisk sykepleier, lege, sekretær, overlege og enhetsleder.
  • Denne artikkelen er skrevet i samarbeid med NAPHAs skrivekurs

  

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid samhandling debattinnlegg

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen