Erfaringskonsulenters perspektiver på psykiske problemer

Erfaringskonsulenters perspektiver på psykiske problemer

Publisert: 30. april 2014

En mastergrad fra Høgskolen i Hedmark viser at erfaringskonsulenter i psykisk helsearbeid har et sammensatt kunnskapssyn.

erfaringskonsulenter4
SAMTALE: Gjennom kvalitative intervju ble erfaringskonsulenters syn på sentrale elementer av psykisk helsearbeid utforsket. (Ill.foto: www.colourox.com.)
SAMTALE: Gjennom kvalitative ...
Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Du kan lese mer om forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark på deres temaside på Psykiskhelsearbeid.no.

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn fra ulike perspektiver. De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

brukeransettelser recovery høgskolen.i.hedmark brukermedvirkning masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen