En fagrolle i endring

En fagrolle i endring

Publisert: 24. februar 2015

Framfor å fremstå som en ekspert på folks liv, må fagpersoner i psykisk helse- og rustjenester fremover ha mer fokus på å være «medvandrere». De må støtte den de skal hjelpe i dennes egne måter å håndtere sitt liv og sine problemer på.

samarbeidende praksiser fagpersoner3

DIALOG: Gjennom dialog og drøftinger bør man i fellesskap bli enig om hva hjelpen skal bestå i.

DIALOG: Gjennom dialog og drø...
Forskning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) på Psykiskhelsearbeid.no.

Senter for psykisk helse og rus er et av fire forskningssentre ved Fakultet for helsevitenskap ved HBV.

De ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

recovery rusproblem.og.psykisk.lidelse relasjon brukermedvirkning vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen