Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda

Holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda

Publisert: 18. mars 2015.   Endret: 23. september 2020

Funn fra prosjektet viser at moralske argumenter fra religion, medisin og tradisjonell tenkning har stor betydning for hvilke holdninger fagpersoner i psykisk helsetjenestene har til selvmord.

James Mugisha, gjesteprofessor ved HiST

Gjennom et internasjonalt samarbeid har forskere ved NTNU i Trondheim undersøkt hvordan man begrunner holdninger til selvmord blant fagpersoner i Uganda. Gjesteprofessor ved NTNU James Mugisha formidler funnene fra en av gruppens studier tilbake til beboerne i en landsby. Foto: Heidi Hjelmeland

Gjennom et internasjonalt sam...
Forskning ved NTNU i Trondheim
  • Artikkelen er skrevet i samarbeid med Birthe Loa Knizek og Heidi Hjelmeland
  • Master- og videreutdanningen i psykisk helsearbeid ved NTNU driver egen forskning.
  • Blant forskningsområdene er Psykisk helsearbeid i lokale og globale hverdagskulturer. Forskningen fokuserer på psykisk helse som kulturspesifikt fenomen, lokalt og globalt.
  • Andre sentrale tema er selvmord og selvmordsforebygging i Norge og Afrika, samt psykisk helse og kunst som uttrykksformer.

Trommene kaller landsbyen sammen til møte om forskningsresultatene. FOTO: Heidi Hjelmeland

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt yrkesgrupper vitenskapelige.artikler minoriteter selvmord psykisk.helsearbeid.-.ntnu

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen