Fant sort gull på vei ut av angsten

Fant sort gull på vei ut av angsten

Tromsø, 14. oktober / Publisert: 15. oktober 2015.   Endret: 15. oktober 2015

Arild Brakstad bruker sin egen livshistorie, humor og musikk for å fortelle oss om angst og hvordan den kan overvinnes. Ingen forlater Det sorte gullet uberørt.

Arild Brakstad - Det sorte gullet, 2015

ARILD BRAKSTAD har reist land og strand rundt med forestillingen Det sorte gullet. -Min redning kom da jeg forsto at jeg som hadde så mange forferdelige tanker, kunne skrive dikt, sanger, teater, humor, forteller han. (FOTO: Ragnhild Krogvig Karlsen/NAPHA).

ARILD BRAKSTAD har reist land...
SKRIKEKURS: En del av forestillingen er å vise at det kan være godt å ikke bare snakke ut, men skrike ut!
KS Læringsnettverk - psykisk helse og rus

KS og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten startet høsten 2014 et læringsnettverk for kommunene på tjenesteområdene rus og psykisk helse.

Visjonen er å snu tenkingen fra Hva er i veien med deg?” til Hva er viktig for deg?” med vekt på det gode pasientforløpet.

  • Utvikle gode og helhetlige pasientforløp i kommunene
  • Forbedre overgangene i bruker-/pasientforløp
  • Styrke brukerens opplevelse av mestring
  • Styrke brukerens rolle i forbedring av bruker/-pasientforløp
  • Styrke forbedringskompetansen hos ledere og medarbeidere

Læringsnettverkene, som er finansiert av Helsedirektoratet, arrangeres og ledes av KS i tett samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. 

Prosjektgruppen består i tillegg til KS og kunnskapssenteret av representanter fra A-Larm, Mental Helse, Erfaringskompetanse og NAPHA.

Kommunene møter i nettverket med egne «forbedringsteam», sammensatt av de ulike tjenestene i kommunen, brukerrepresentant og samarbeidsparter som DPS og NAV.

Mer om

ks.læringsnettverk brukererfaringer kunst.og.kultur nyheter

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen